26 ივნისი 23:37
GEB 48 | -4.00 % BANK 0.01 | 0.00 % MEHBB 8 | 3.23 % GIGB 2.1 | 5.00 % $KTW01M 1,038.76 | % $GLC06N 1,005.49 | %

სს "ჰერითიჯ სიქიურითიზ"

სს "ჰერითიჯ სექურითიზ"

14/06/2018
შეიცვალა სს "ჰერითიჯ სექურითიზის" დირექტორი