10 დეკემბერი 20:16
GEB 90 | 0.00 % BANK 0.023 | 0.00 % MEHBB 8 | 3.23 % GIGB 2.1 | 5.00 %

სს "ჰერითიჯ სიქიურითიზ"

სს "ჰერითიჯ სექურითიზ"

14/06/2018
შეიცვალა სს "ჰერითიჯ სექურითიზის" დირექტორი