06 დეკემბერი 20:40
GEB 48 | -4.00 % BANK 0.01 | 0.00 % MEHBB 8 | 3.23 % GIGB 2.1 | 5.00 % $KTW01M 1,038.76 | % $GLC06N 1,005.49 | %

სიახლეები

პერიოდის არჩევა

ვაჭრობიდან მოხსნა / დელისტინგი

17/10/2022
სს ნიკორას ობლიგაციები მოიხსნა ვაჭრობიდან

ვაჭრობიდან მოხსნა / დელისტინგი

05/10/2022
სს საქართველოს უძრავი ქონების ობლიგაციები მოიხსნა ვაჭრობიდან

სს „საქართველოს საფონდო ბირჟა“ აცხადებს მმართველ გ ...

16/08/2022
სს „საქართველოს საფონდო ბირჟა“ აცხადებს მმართველ გუნდში დაგეგმილი ცვლილებების შესახებ.

ვაჭრობიდან მოხსნა / დელისტინგი

13/07/2022
აზიის განვითარების ბანკის (ADB) ობლიგაციები მოიხსნა ვაჭრობიდან.

სს "საქართველოს ბანკი"

10/06/2022
შეტყობინება სააქციო საზოგადოება "საქართველოს ბანკის" წლიური საერთო კრების მოწვევის თაობაზე

სს „საქართველოს საფონდო ბირჟის“ აქციონერებს

30/05/2022
სს „საქართველოს საფონდო ბირჟის“ (შემდგომში - „ბირჟა“) მმართველი ორგანოს შემადგენლობაში მოხდა ცვლილე ...