20 ივნისი 12:16
GEB 180 | 0.00 % MEHBB 8 | 3.23 % GIGB 2.1 | 5.00 %

სიახლეები

პერიოდის არჩევა

ვაჭრობიდან მოხსნა / დელისტინგი

17/06/2024
სს „თიბისი ბანკის“ ობლიგაცია მოიხსნა ვაჭრობიდან

შპს „თეგეტა მოტორსი“

11/06/2024
შპს "თეგეტა მოტორსის" ობლიგაციები დაშვებულია სსბ-ზე

სს "საქართველოს ბანკი"

10/06/2024
შეტყობინება სააქციო საზოგადოება "საქართველოს ბანკის" წლიური საერთო კრების მოწვევის თაობაზე

სს „ლიბერთი ბანკი“

30/05/2024
სს „ლიბერთი ბანკის“ აქციების ლისტინგი დროებით შეჩერდა

ვაჭრობიდან მოხსნა / დელისტინგი

30/05/2024
სს „სარაჯიშვილის“ აქცია მოიხსნა ვაჭრობიდან

შპს „თეგეტა მოტორსი“

12/04/2024
შპს "თეგეტა მოტორსის" ობლიგაციები დაშვებულია სსბ-ზე

სს "საქართველოს ბანკი"

28/03/2024
შეტყობინება სააქციო საზოგადოება "საქართველოს ბანკის" წლიური საერთო კრების მოწვევის თაობაზე

სს „ლიბერთი ბანკი“

12/03/2024
სს „ლიბერთი ბანკი“ სსბ-ს ახალი წევრია

შპს „თეგეტა მოტორსი“

28/02/2024
შპს "თეგეტა მოტორსის" ობლიგაციები დაშვებულია სსბ-ზე

ვაჭრობიდან მოხსნა / დელისტინგი

27/02/2024
სს „ტრანსმშენის“ აქცია მოიხსნა ვაჭრობიდან