16 აპრილი 01:25
GEB 180 | -2.70 % BANK 0.025 | 0.00 % MEHBB 8 | 3.23 % GIGB 2.1 | 5.00 %

სიახლეები

პერიოდის არჩევა

შპს „თეგეტა მოტორსი“

12/04/2024
შპს "თეგეტა მოტორსის" ობლიგაციები დაშვებულია სსბ-ზე

სს "საქართველოს ბანკი"

28/03/2024
შეტყობინება სააქციო საზოგადოება "საქართველოს ბანკის" წლიური საერთო კრების მოწვევის თაობაზე

სს „ლიბერთი ბანკი“

12/03/2024
სს „ლიბერთი ბანკი“ სსბ-ს ახალი წევრია

შპს „თეგეტა მოტორსი“

28/02/2024
შპს "თეგეტა მოტორსის" ობლიგაციები დაშვებულია სსბ-ზე

ვაჭრობიდან მოხსნა / დელისტინგი

27/02/2024
სს „ტრანსმშენის“ აქცია მოიხსნა ვაჭრობიდან

შპს „აი ჯი დეველოფმენტ ჯორჯია“

12/02/2024
შპს „აი ჯი დეველოფმენტ ჯორჯიას“ ობლიგაციები დაშვებულია სსბ-ზე

შპს „აი ჯი დეველოფმენტ ჯორჯია“

12/02/2024
შპს „აი ჯი დეველოფმენტ ჯორჯიას“ ობლიგაციები დაშვებულია სსბ-ზე

საქართველოს საფონდო ბირჟის განცხადება

09/02/2024
საქართველოს საფონდო ბირჟის განცხადება სავაჭრო სესიის შეწყვეტის შესახებ

საქართველოს საფონდო ბირჟის განცხადება

09/02/2024
საქართველოს საფონდო ბირჟის განცხადება სავაჭრო სესიის აღდგენის შესახებ

სს "გრინ დაზღვევა საქართველო"

07/02/2024
სს "გრინ დაზღვევა საქართველოს" განცხადება