14 აგვისტო 22:04
GEB 48 | -4.00 % BANK 0.01 | 0.00 % MEHBB 8 | 3.23 % GIGB 2.1 | 5.00 % $KTW01M 1,038.76 | % $GLC06N 1,005.49 | %

სიახლეები

პერიოდის არჩევა

ვაჭრობიდან მოხსნა / დელისტინგი

13/07/2022
აზიის განვითარების ბანკის (ADB) ობლიგაციები მოიხსნა ვაჭრობიდან.

სს "საქართველოს ბანკი"

10/06/2022
შეტყობინება სააქციო საზოგადოება "საქართველოს ბანკის" წლიური საერთო კრების მოწვევის თაობაზე

სს „საქართველოს საფონდო ბირჟის“ აქციონერებს

30/05/2022
სს „საქართველოს საფონდო ბირჟის“ (შემდგომში - „ბირჟა“) მმართველი ორგანოს შემადგენლობაში მოხდა ცვლილე ...

ვაჭრობიდან მოხსნა / დელისტინგი

02/05/2022
შპს "თეგეტა მოტორსის“ ობლიგაცია მოიხსნა ვაჭრობიდან

ვაჭრობიდან მოხსნა / დელისტინგი

28/02/2022
შპს „საქართველოს სალიზინგო კომპანიის“ ობლიგაცია მოიხსნა ვაჭრობიდან

შპს „აი ჯი დეველოფმენტ ჯორჯია“

24/02/2022
შპს „აი ჯი დეველოფმენტ ჯორჯიას“ ობლიგაციები დაშვებულია სსბ-ზე

ვაჭრობიდან მოხსნა / დელისტინგი

08/02/2022
სს „სილქნეტის“ ობლიგაცია მოიხსნა ვაჭრობიდან

ვაჭრობიდან მოხსნა / დელისტინგი

08/02/2022
დეპოზიტარული ხელწერილი (XS1843443430) მოიხსნა ვაჭრობიდან