07 აგვისტო 08:50
GEB 50 | 0.00 % BANK 0.016 | 6.67 % $GLC02K 1,020.03 | -0.81 %

სს "ნიკორა ტრეიდი"

მიმდინარე წლის 6 სექტემბერსს სს „ნიკორა ტრეიდის" (ს/ნ 206255808) მიერ გამოშვებული 3 წლიანი, 25 მილიონი ლარის ღირებულების ობლიგაციები დაშვებულ იქნა საქართველოს საფონდო ბირჟის B კატეგორიის ლისტინგში. განთავსების აგენტი იყო სს „თიბისი კაპიტალი".
ობლიგაციების მცურავი საპროცენტო განაკვეთი (კუპონი) მიება საქართველოს ეროვნული ბანკის რეფინანსირების განაკვეთის პროცენტს დამატებული 400 საბაზისო პუნქტი, პროცენტის კვარტალში ერთხელ გადახდით. ობლიგაციების დაფარვის ვადაა 2021 წლის 6 აგვისტო.
ფასიან ქაღალდს მიენიჭა სავაჭრო კოდი -  #NKR02L.
აქვე შეგიძლიათ გაეცნოთ ობლიგაციების ემისიის პროსპექტს.