07 აგვისტო 07:33
GEB 50 | 0.00 % BANK 0.016 | 6.67 % $GLC02K 1,020.03 | -0.81 %

სს "აქატი"

სს "აქატი" გატყობინებთ აქციონერთა ყოველწლიური საერთო კრების ჩატარების შესახებ, რომელიც გაიმართება 2018 წლის 20 ივლისს, 12:00-ზე. კრების დღის წესრიგია შემდეგი:

  1. 2017 წლის სამეურნეო შედეგების შეჯამება;
  2. უძრავი ქონების გამიჯვნა თანამესაკუთრეებისგან;
  3. მიმდინარე საკითხების განხილვა;

აქციონერთა სააღრიცხვო დღედ დადგინდა 2018 წლის 20 ივნისი. აქციონერებს შეუძლიათ შეამოწმონ კრებაში მონაწილეობის უფლება სს „საქართველოს ფასიანი ქაღალდების გაერთიანებული რეგისტრატორში.“

კრების ჩატარების მისამართი:  ჩარგლის ქ. №73