21 იანვარი 21:44
GEB 50 | 0.00 % BANK 0.015 | -11.24 % MEHBB 8 | 3.23 %

ვაჭრობიდან მოხსნა / დელისტინგი

2020 წლის 19 ნოემბრიდან ვაჭრობიდან მოიხსნა:

  • სს „აქატის“ (ს/ნ 200008801, საბირჟო კოდი - AKAT)

აქციები, “საქართველოს საფონდო ბირჟაზე ფასიანი ქაღალდების სავაჭრო სისტემასა და ლისტინგში დაშვების შესახებ დებულების 5.12.8 პუნქტის შესაბამისად.