28 იანვარი 12:12
GEB 50 | 0.00 % BANK 0.017 | 0.00 % MEHBB 8 | 3.23 % GIGB 2 | 0.00 %

სს "აქატი"

2019 წლის 30 სექტემბერს, 15 საათზე, ჩარგლის ქ. 73-ში, სს აქატი-ს შენობის მე-3 სართულზე გაიმართება

აქციონერთა მორიგი საერთო კრება.

დღის წესრიგი:

  1. სს „აქატის“ 2018 წლის სამეურნეო შედეგების განხილვა-დამტკიცება.
  2. სს „აქატის“ შენობის აფასების საკითხვის განხილვა.
  3. სხვადასხვა.

სააღრიცხოდ დადგინდა 2019 წლის 9 სექტემბერი. აქციონერებს შეუძლიათ შეამოწმონ კრებაში მონაწილეობის უფლება სს „საქართველოს ფასიანი ქაღალდების გაერთიანებულ რეგისტრატორთან“.