07 აგვისტო 12:49
GEB 50 | 0.00 % BANK 0.016 | 6.67 % $GLC02K 1,020.03 | -0.81 %

სს "ბამბის ნართი"

სს "ბამბის ნართი" გატყობინებთ აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრების ჩატარების შესახებ, რომელიც გაიმართება 2018 წლის 6 დეკემბერს 13:00 საათზე, შემდეგი დღის წესრიგით:

  1. წმინდა მოგების განაწილებაზე გადაწყვეტილების მიღება;
  2. სხვადასხვა;
 
კრებაში მონაწილეობის უფლების გადამოწმება აქციონერებს შეუძლიათ 2018 წლის 9 ნოემბრამდე.

მისამართი: ქ. თბილისი, ვ. ნინუას #3.