28 ივნისი 10:14
GEB 48 | -4.00 % BANK 0.01 | 0.00 % MEHBB 8 | 3.23 % GIGB 2.1 | 5.00 % $KTW01M 1,038.76 | % $GLC06N 1,005.49 | %

სს „შავი ზღვის ვაჭრობისა და განვითარების ბანკი“

მიმდინარე წლის 20 ივნისს სს „შავი ზღვის ვაჭრობისა და განვითარების ბანკის" (ს/ნ 8790603640) მიერ გამოშვებული 3 წლიანი, 120 მილიონი ლარის ღირებულების ობლიგაციები დაშვებულ იქნა საქართველოს საფონდო ბირჟის A კატეგორიის ლისტინგში. განთავსების აგენტი იყო სს „თიბისი კაპიტალი".
ობლიგაციების მცურავი საპროცენტო განაკვეთი (კუპონი) მიება საქართველოს ეროვნული ბანკის 3 თვიან (91 დღიან) სადეპოზიტო სერტიფიკატის პროცენტს, პროცენტის კვარტალში ერთხელ გადახდით. ობლიგაციების დაფარვის ვადაა 2021 წლის 20 ივნისი.
ფასიან ქაღალდს მიენიჭა სავაჭრო კოდი -  #BSB04L.