20 ივნისი 12:06
GEB 180 | 0.00 % MEHBB 8 | 3.23 % GIGB 2.1 | 5.00 %

ვაჭრობიდან მოხსნა / დელისტინგი

2023 წლიას 23 ივნისიდან ვაჭრობიდან მოიხსნა 
  • შავი ზღვის ვაჭრობისა და  განვითარების ბანკის (BSTDB) ობლიგაცია (ISIN – GE8790603624, Ticker #BSB05N);
იმავდროულად განხორციელდა  მისი დელისტინგი, „საქართველოს საფონდო ბირჟაზე” ფასიანი ქაღალდების  სავაჭრო სისტემასა და ლისტინგში დაშვების შესახებ“ დებულების 5.12.4 და 6.10.5 პუნქტების შესაბამისად (ობლიგაციის  დაფარვის ვადის დადგომის გამო).