20 ივლისი 12:45
GEB 180 | 0.00 % MEHBB 8 | 3.23 % GIGB 2.1 | 5.00 %

ვაჭრობიდან მოხსნა / დელისტინგი

2021 წლის 30 იანვარს ვაჭრობიდან მოიხსნა
  • სს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კრისტალის (ს/ნ 212896570) ობლიგაცია (ISIN – GE2700603758), (საბირჟო კოდი - #CRS02L); 
იმავდროულად განხორციელდა მისი დელისტინგი, ლისტინგის დებულების 5.12.4 და 6.10.5 პუნქტების შესაბამისად (ობლიგაციის  დაფარვის ვადის დადგომის გამო).