28 სექტემბერი 05:07
GEB 50 | 0.00 % BANK 0.017 | 0.00 % MEHBB 8 | 3.23 % GIGB 2 | 0.00 %

ვაჭრობიდან მოხსნა / დელისტინგი

2021 წლის 9 ივნისს ვაჭრობიდან მოიხსნა:
  • ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD) (ISIN – GE8790603384)
ობლიგაცია, იმავდროულად განხორციელდა მისი დელისტინგი, „საქართველოს საფონდო ბირჟაზე” ფასიანი ქაღალდების სავაჭრო სისტემასა და ლისტინგში დაშვების შესახებ“ დებულების 5.12.4 და 6.10.5 პუნქტების შესაბამისად (ობლიგაციის  დაფარვის ვადის დადგომა).