06 დეკემბერი 11:35
GEB 90 | 0.00 % BANK 0.023 | 0.00 % MEHBB 8 | 3.23 % GIGB 2.1 | 5.00 %

სს "სარაჯიშვილი"

სს "სარაჯიშვილი" გატყობინებთ აქციონერთა მორიგი საერთო კრების შესახებ, რომელიც გაიმართება 2018 წლის 10 ივლისს, 14 საათზე, შემდეგი დღის წესრიგით:

  1. 2017 წლის სამეურნეო-საფინანსო საქმიანობის შედეგების განხილვა-დამტკიცება;
  2. წმინდა მოგების განაწილებაზე გადაწყვეტილების მიღება;
  3. სხვადასხვა.
სს "სარაჯიშვილის" აქციონერებს საერთო კრებაში მონაწილეობის უფლება შეუძლიათ გადაამოწმონ სს „საქართველოს ფასიანი ქაღალდების გაერთიანებულ რეგისტრატორში". განსახილველ საკითხებზე ინფორმაცია შეუძლიათ მიიღონ საზოგადოების დირექციაში ან ტელეფონზე: 577 77 77 24.
კრების ჩატარების მისამართი: ქ. თბილისი, სარაჯიშვილის გამზ. №4.