17 აპრილი 09:52
GEB 50 | 0.00 % BANK 0.017 | 0.00 % MEHBB 8 | 3.23 % GIGB 2 | 0.00 %

სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“

2020 წლის 11 აგვისტოდან  სს "მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმის“ (ს/ნ 445504482) B კლასის აქციები (ISIN GE1100003932)  დაშვებულ იქნა საქართველოს საფონდო ბირჟის B  კატეგორიის ლისტინგში და სავაჭრო სისტემაში. აქციებს მიენიჭა საბირჟო კოდი (ტიკერი) - MEHBB.

ემისიის პროსპექტს შეგიძლიათ გაეცნოთ აქ