21 სექტემბერი 18:59
GEB 90 | 36.16 % BANK 0.015 | 0.00 % MEHBB 8 | 3.23 % GIGB 2.1 | 5.00 %

სს საქართველოს კაპიტალი

2023 წლის 8 აგვისტოდან სს საქართველოს კაპიტალის (ს/ნ 404549690) ობლიგაცია (ISIN - GE2700604475) დაშვებული იქნა ბირჟის A კატეგორიის ლისტინგში და სავაჭრო სისტემაში. ობლიგაციას მიენიჭა საბირჟო კოდი (ტიკერი) $GCP016.