28 სექტემბერი 18:00
GEB 50 | 0.00 % BANK 0.0169 | -0.59 % MEHBB 8 | 3.23 %

შპს "საქართველოს სალიზინგო კომპანია"

2019 წლის 15 ოქტომბერს შპს „საქართველოს სალიზინგო კომპანიის" (ს/ნ 2700603659) მიერ გამოშვებული 2 წლიანი, 10 მილიონი აშშ დოლარის ღირებულების ობლიგაციები დაშვებულ იქნა საქართველოს საფონდო ბირჟის B კატეგორიის ლისტინგში. განთავსების აგენტი იყო სს „გალთ ენდ თაგარტი".
ობლიგაციების ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთი განისაზღვრა 7.5%-ით, პროცენტის წელიწადში ორჯერ გადახდით. ობლიგაციების დაფარვის ვადაა 2021 წლის 9 აგვისტო.
ფასიან ქაღალდს მიენიჭა სავაჭრო კოდი - $GLC04L


აქვე შეგიძლიათ გაეცნოთ ემისიის პროსპექტს