26 ივნისი 23:48
GEB 48 | -4.00 % BANK 0.01 | 0.00 % MEHBB 8 | 3.23 % GIGB 2.1 | 5.00 % $KTW01M 1,038.76 | % $GLC06N 1,005.49 | %

შპს "საქართველოს სალიზინგო კომპანია"

2021 წლის 13 აგვისტოს შპს „საქართველოს სალიზინგო კომპანიის" (ს/ნ 2700603659) მიერ გამოშვებული 2 წლიანი, 12 მილიონი აშშ დოლარის ღირებულების ობლიგაციები დაშვებულ იქნა საქართველოს საფონდო ბირჟის B კატეგორიის ლისტინგში. განთავსების აგენტი იყო სს „გალთ ენდ თაგარტი".
ობლიგაციების ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთი განისაზღვრა 5.75%-ით, პროცენტის წელიწადში ორჯერ გადახდით. ობლიგაციების დაფარვის ვადაა 2023 წლის 12 ივლისი.
ფასიან ქაღალდს მიენიჭა სავაჭრო კოდი - $GLC06N

აქვე შეგიძლიათ გაეცნოთ ემისიის პროსპექტს