30 ნოემბერი 18:18
GEB 50 | 0.00 % BANK 0.017 | 0.00 % MEHBB 8 | 3.23 % GIGB 2.1 | 5.00 %

შპს "საქართველოს სალიზინგო კომპანია"

2021 წლის 13 აგვისტოს შპს „საქართველოს სალიზინგო კომპანიის" (ს/ნ 2700603659) მიერ გამოშვებული 2 წლიანი, 3 მილიონი ევროს ღირებულების ობლიგაციები დაშვებულ იქნა საქართველოს საფონდო ბირჟის B კატეგორიის ლისტინგში. განთავსების აგენტი იყო სს „გალთ ენდ თაგარტი".
ობლიგაციების ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთი განისაზღვრა 4.75%-ით, პროცენტის წელიწადში ორჯერ გადახდით. ობლიგაციების დაფარვის ვადაა 2023 წლის 12 ივლისი.
ფასიან ქაღალდს მიენიჭა სავაჭრო კოდი - @GLC07N

აქვე შეგიძლიათ გაეცნოთ ემისიის პროსპექტს