07 აგვისტო 13:41
GEB 50 | 0.00 % BANK 0.016 | 6.67 % $GLC02K 1,020.03 | -0.81 %

შპს "საქართველოს სალიზინგო კომპანია"


მიმდინარე წლის 22 სექტემბერს შპს "საქართველოს სალიზინგო კომპანიის" (ს/ნ 204972155) მიერ გამოშვებული
 3 წლიანი, 10 მილიონი აშშ დოლარის ღირებულების ობლიგაციები დაშვებულ იქნა საქართველოს საფონდო ბირჟის B კატეგორიის ლისტინგში. განთავსების აგენტი იყო სს "გალტ ენდ თაგარტი". 
ობლიგაციების ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთი (კუპონი) შეადგენს წლიურ 7%-ს, პროცენტის წელიწადში ორჯერ გადახდით. ობლიგაციების დაფარვის ვადაა 2020 წლის 29 აგვისტო. ობლიგაციებს მიენიჭა სავაჭრო კოდი - $GLC02K.
აქვე შეგიძლიათ გაეცნოთ ობლიგაციების ემისიის პროსპექტს.