28 იანვარი 12:37
GEB 50 | 0.00 % BANK 0.017 | 0.00 % MEHBB 8 | 3.23 % GIGB 2 | 0.00 %

შპს "საქართველოს სალიზინგო კომპანია"მიმდინარე წლის 6 ივლისიდან შპს „საქართველოს სალიზინგო კომპანიის" (ს/ნ 2700603659) მიერ გამოშვებული 3 წლიანი, 5 მილიონი აშშ დოლარის ღირებულების ობლიგაციები დაშვებულ იქნა საქართველოს საფონდო ბირჟის B კატეგორიის ლისტინგში. განთავსების აგენტი იყო სს „გალთ ენდ თაგარტი".
ობლიგაციების ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთი განისაზღვრა 6,5%-ით, პროცენტის წელიწადში ორჯერ გადახდით. ობლიგაციების დაფარვის ვადაა 2021 წლის 22 ივნისი.
ფასიან ქაღალდს მიენიჭა სავაჭრო კოდი -  $GLC03L.

აქვე შეგიძლიათ გაეცნოთ ემისიის პროსპექტს.