16 აპრილი 03:11
GEB 180 | -2.70 % BANK 0.025 | 0.00 % MEHBB 8 | 3.23 % GIGB 2.1 | 5.00 %

შეტყობინება სსბ-ს აქციონერთა საერთო კრების შესახებ