06 დეკემბერი 22:05
GEB 48 | -4.00 % BANK 0.01 | 0.00 % MEHBB 8 | 3.23 % GIGB 2.1 | 5.00 % $KTW01M 1,038.76 | % $GLC06N 1,005.49 | %

სს „საქართველოს საფონდო ბირჟის“ აქციონერებს

„მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის 215-ე მუხლის შესაბამისად გაცნობებთ, რომ სს „საქართველოს საფონდო ბირჟის“ (შემდგომში - „ბირჟა“) მმართველი ორგანოს შემადგენლობაში მოხდა ცვლილება: ბირჟის აქციონერთა საერთო კრების (30.05.2022 წ.) გადაწყვეტილებით, ბირჟის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრის გიორგი ბაჩიაშვილის (პ/ნ 01008021797) ნაცვლად არჩეულ იქნა თეა ჯოხაძე (პ/ნ 01009003088) 3 წლის ვადით, ასევე ირაკლი კირტავა (პ/ნ 01024000443) არჩეულ იქნას ბირჟის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრად ხელახალი ვადით 3 წლით.