08 ივნისი 09:31
GEB 48 | -4.00 % BANK 0.01 | 0.00 % MEHBB 8 | 3.23 % GIGB 2.1 | 5.00 % $GLC06N 1,005.49 | %

სს „საქართველოს საფონდო ბირჟის“ აქციონერებს

„მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის 215-ე მუხლის შესაბამისად გაცნობებთ, რომ სს „საქართველოს საფონდო ბირჟის“ (შემდგომში - „ბირჟა“) სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომაზე
მიღებული გადაწყვეტილებით, ბირჟის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარედ არჩეული
იქნა მერი ჩაჩანიძე, ხოლო სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილედ თეიმურაზ ირემაშვილის ნაცვლად არჩეული იქნა ირაკლი კირტავა.