20 ივლისი 14:27
GEB 180 | 0.00 % MEHBB 8 | 3.23 % GIGB 2.1 | 5.00 %

ვაჭრობიდან მოხსნა / დელისტინგი

2024 წლის 4 ივლისიდან ვაჭრობიდან  მოიხსნა:
  • შპს აი ჯი დეველოფმენტ ჯორჯიას (ISIN - GE2700604152, Ticker - $IGD02O) ობლიგაცია;
იმავდროულად განხორციელდა  მისი დელისტინგი, „საქართველოს საფონდო ბირჟაზე” ფასიანი ქაღალდების  სავაჭრო სისტემასა და ლისტინგში დაშვების შესახებ“ დებულების 5.12.4 და 6.10.5 პუნქტების შესაბამისად (ობლიგაციის  დაფარვის ვადის დადგომის გამო).