20 ივნისი 14:00
GEB 180 | 0.00 % MEHBB 8 | 3.23 % GIGB 2.1 | 5.00 %

ვაჭრობიდან მოხსნა / დელისტინგი

2024 წლის 26 იანვრიდან ვაჭრობიდან მოიხსნა:
  • შპს „აი ჯი დეველოფმენტ ჯორჯიის" (ს/ნ 404851503) ობლიგაცია (ISIN - GE2700604103, Ticker $IGD01O)
იმავდროულად განხორციელდა  მისი დელისტინგი, „საქართველოს საფონდო ბირჟაზე” ფასიანი ქაღალდების  სავაჭრო სისტემასა და ლისტინგში დაშვების შესახებ“ დებულების 5.12.4 და 6.10.5 პუნქტების შესაბამისად (ობლიგაციის  დაფარვის ვადის დადგომის გამო).