07 აგვისტო 08:54
GEB 50 | 0.00 % BANK 0.016 | 6.67 % $GLC02K 1,020.03 | -0.81 %

შპს "მ2 კომერციული ქონებები“

მიმდინარე წლის 29 იანვარს სს „მ2 კომერციული ქონებების" (ს/ნ 405263101) მიერ გამოშვებული 3 წლიანი, 30 მილიონი აშშ დოლარის ღირებულების ობლიგაციები დაშვებულ იქნა საქართველოს საფონდო ბირჟის B კატეგორიის ლისტინგში. განთავსების აგენტი იყო სს „გალტ ენდ თაგარტი".

ობლიგაციების ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთი (კუპონი) განისაზღვრა 7.5%-ით, პროცენტის კვარტალში ერთხელ გადახდით. ობლიგაციების დაფარვის ვადაა 2021 წლის 31 დეკემბერი.

ფასიან ქაღალდს მიენიჭა სავაჭრო კოდი - $M2C01L.

აქვე შეგიძლიათ გაეცნოთ ობლიგაციების ემისიის პროსპექტს ქართულ ენაზე.