21 სექტემბერი 18:26
GEB 90 | 36.16 % BANK 0.015 | 0.00 % MEHBB 8 | 3.23 % GIGB 2.1 | 5.00 %

სს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია „მიკრო ბიზნეს კაპიტალი“

2022 წლის 29 დეკემბრიდან, სს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია „მიკრო ბიზნეს კაპიტალის“ ობლიგაცია (ISIN: GE2700604228) დაშვებულ იქნა ბირჟის B  კატეგორიის ლისტინგში და სავაჭრო სისტემაში. ობლიგაციას მიენიჭა საბირჟო კოდი #MBC01O.