01 თებერვალი 22:05
GEB 48 | -4.00 % BANK 0.01 | 0.00 % MEHBB 8 | 3.23 % GIGB 2.1 | 5.00 % $GLC06N 1,005.49 | %

სს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია „მიკრო ბიზნეს კაპიტალი“

2022 წლის 29 დეკემბრიდან, სს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია „მიკრო ბიზნეს კაპიტალის“ ობლიგაცია (ISIN: GE2700604228) დაშვებულ იქნა ბირჟის B  კატეგორიის ლისტინგში და სავაჭრო სისტემაში. ობლიგაციას მიენიჭა საბირჟო კოდი #MBC01O.