16 აპრილი 01:39
GEB 180 | -2.70 % BANK 0.025 | 0.00 % MEHBB 8 | 3.23 % GIGB 2.1 | 5.00 %

სს „ლიბერთი ბანკი“

2024 წლის 12 მარტს სს „ლიბერთი ბანკი“ მიღებულ იქნა სს „საქართველოს საფონდო ბირჟის“ წევრად.