07 აგვისტო 08:08
GEB 50 | 0.00 % BANK 0.016 | 6.67 % $GLC02K 1,020.03 | -0.81 %

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი

2017 წლის 17 ივნისიდან ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD) ობლიგაციები დაშვებულია საფონდო ბირჟის სავაჭრო სისტემაში A კატეგორიის ლისტინგში. მის ობლიგაციებს მიენიჭა საბირჟო კოდი #EBR03L.