12 აგვისტო 18:37
GEB 50 | 0.00 % BANK 0.016 | 6.67 % $GLC02K 1,020.03 | -0.81 %

სს "ნიკორა"


სს "ნიკორას" გენერალურმა დირექტორმა ირაკლი ბოქოლიშვილმა სს "ნიკორას" საწესდებო კაპიტალის ოდენობის ცვლილებასთან დაკავშირებით მიიღო შემდეგი გადაწყვეტილება:
შემცირდეს სს "ნიკორას" საწესდებო კაპიტალი 3'250'000.00 აშშ დოლარის ექვივალენტით, ეროვნულ ვალუტაში სს "ნიკორას" მიერ გამოსყიდული 65 ცალი სახაზინო პრივილეგირებული აქციის გაუქმებით.
სრული ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ქვევით.