28 ივნისი 09:29
GEB 48 | -4.00 % BANK 0.01 | 0.00 % MEHBB 8 | 3.23 % GIGB 2.1 | 5.00 % $KTW01M 1,038.76 | % $GLC06N 1,005.49 | %

სს "ნიკორა"


სს "ნიკორას" გენერალურმა დირექტორმა ირაკლი ბოქოლიშვილმა სს "ნიკორას" საწესდებო კაპიტალის ოდენობის ცვლილებასთან დაკავშირებით მიიღო შემდეგი გადაწყვეტილება:
შემცირდეს სს "ნიკორას" საწესდებო კაპიტალი 3'250'000.00 აშშ დოლარის ექვივალენტით, ეროვნულ ვალუტაში სს "ნიკორას" მიერ გამოსყიდული 65 ცალი სახაზინო პრივილეგირებული აქციის გაუქმებით.
სრული ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ქვევით.