20 ივნისი 12:11
GEB 180 | 0.00 % MEHBB 8 | 3.23 % GIGB 2.1 | 5.00 %

სს "ნიკორა"


სს "ნიკორას" გენერალურმა დირექტორმა ირაკლი ბოქოლიშვილმა სს "ნიკორას" საწესდებო კაპიტალის ოდენობის ცვლილებასთან დაკავშირებით მიიღო შემდეგი გადაწყვეტილება:
შემცირდეს სს "ნიკორას" საწესდებო კაპიტალი 3'250'000.00 აშშ დოლარის ექვივალენტით, ეროვნულ ვალუტაში სს "ნიკორას" მიერ გამოსყიდული 65 ცალი სახაზინო პრივილეგირებული აქციის გაუქმებით.
სრული ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ქვევით.