28 ივნისი 04:18
GEB 48 | -4.00 % BANK 0.01 | 0.00 % MEHBB 8 | 3.23 % GIGB 2.1 | 5.00 % $KTW01M 1,038.76 | % $GLC06N 1,005.49 | %

პერიოდის არჩევა

სს "საქართველოს ბანკი"

30/09/2021
სს „ბიჯეო ჯგუფის“ აქციონერის, „ბიჯეო გრუფ ლიმითედი“-ს გადაწყვეტილება

სს "საქართველოს ბანკი"

31/08/2021
აქციონერთა უმრავლესობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები

შპს "საქართველოს სალიზინგო კომპანია"

19/08/2021
შპს „საქართველოს სალიზინგო კომპანიის" ობლიგაციები დაშვებულია სსბ-ზ

შპს "საქართველოს სალიზინგო კომპანია"

13/08/2021
შპს „საქართველოს სალიზინგო კომპანიის" ობლიგაციები დაშვებულია სსბ-ზ

ვაჭრობიდან მოხსნა / დელისტინგი

05/08/2021
სს „ნიკორა ტრეიდის“ ობლიგაცია მოიხსნა ვაჭრობიდან

ვაჭრობიდან მოხსნა / დელისტინგი

05/08/2021
სს „ისანი ქართუს“ აქციები მოიხსნა ვაჭრობიდან.

ვაჭრობიდან მოხსნა / დელისტინგი

05/08/2021
შპს „საქართველოს სალიზინგო კომპანიის“ ობლიგაცია მოიხსნა ვაჭრობიდან