09 ივლისი 15:32
GEB 50 | 11.11 % BANK 0.016 | -5.88 % $GLC02K 1,020.03 | -0.81 %

პერიოდის არჩევა

საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია

24/01/2020
საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის ობლიგაციები დაშვებულია სსბ-ზე

სს „ევექსის ჰოსპიტლები“

27/12/2019
სს „ევექსის ჰოსპიტლები“ ობლიგაციები დაშვებულია სსბ-ზე

ვაჭრობიდან მოხსნა / დელისტინგი

26/12/2019
სს "მისო კრისტალის" ობლიგაციები მოიხსნა ვაჭრობიდან

სს „M2 უძრავი ქონება“

14/11/2019
სს „m2 უძრავი ქონების“ ობლიგაციები დაშვებულია სსბ-ზე

სს "ნიკორა"

14/11/2019
სს „ნიკორას" ობლიგაციები დაშვებულია სსბ-ზე

ვაჭრობიდან მოხსნა / დელისტინგი

04/11/2019
სს „მცირე და საშუალო ბიზნესის საინვესტიციო ფონდი მწვანე კაპიტალის“ აქციები მოიხსნა ვაჭრობიდან.

ვაჭრობიდან მოხსნა / დელისტინგი

04/11/2019
სს „სავანე - ღვინის N1 ქარხნის“ აქციები მოიხსნა ვაჭრობიდან.

შპს "საქართველოს სალიზინგო კომპანია"

15/10/2019
შპს „საქართველოს სალიზინგო კომპანიის" ობლიგაციები დაშვებულია სსბ-ზ

ვაჭრობიდან მოხსნა / დელისტინგი

07/10/2019
სს "m2 უძრავი ქონების" ობლიგაციები მოიხსნა ვაჭრობიდან

სს "სარაჯიშვილი"

23/09/2019
სს "სარაჯიშვილის" აქციონერთა კრება