21 სექტემბერი 20:05
GEB 90 | 36.16 % BANK 0.015 | 0.00 % MEHBB 8 | 3.23 % GIGB 2.1 | 5.00 %

პერიოდის არჩევა

ვაჭრობიდან მოხსნა / დელისტინგი

23/06/2023
შავი ზღვის ვაჭრობისა და განვითარების ბანკის ობლიგაცია მოიხსნა ვაჭრობიდან

შპს „ჯეოსთილი“

25/05/2023
შპს „ჯეოსთილის“ ობლიგაციები დაშვებულია სსბ-ზე

შპს „ესარჯი რიალ ისთეით“

25/05/2023
შპს „ესარჯი რიალ ისთეითის“ ობლიგაციები დაშვებულია სსბ-ზე

სს „თიბისი ლიზინგი“

19/04/2023
სს „თიბისი ლიზინგის“ ობლიგაციები დაშვებულია სსბ-ზე

შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია „რიკო ექსპრესი“

19/04/2023
შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია „რიკო ექსპრესის“ ობლიგაციები დაშვებულია სსბ-ზე

სს "მისო კრისტალი"

06/04/2023
სს "მისო კრისტალის" ობლიგაციები დაშვებულია სსბ-ზე

ვაჭრობიდან მოხსნა / დელისტინგი

16/03/2023
სს "თიბისი ლიზინგის" ობლიგაცია მოიხსნა ვაჭრობიდან

შპს "საქართველოს სალიზინგო კომპანია"

27/01/2023
მნიშვნელოვანი ინფორმაცია ობლიგაციების მფლობელთათვის

სს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია „მიკრო ბიზნეს კაპიტა ...

30/12/2022
სს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია „მიკრო ბიზნეს კაპიტალის“ ობლიგაციები დაშვებულია სსბ-ზე

სს „ნიკორა“

30/12/2022
სს „ნიკორას“ ობლიგაციები დაშვებულია სსბ-ზე