28 სექტემბერი 19:36
GEB 50 | 0.00 % BANK 0.0169 | -0.59 % MEHBB 8 | 3.23 %

პერიოდის არჩევა

ვაჭრობიდან მოხსნა / დელისტინგი

04/11/2019
სს „სავანე - ღვინის N1 ქარხნის“ აქციები მოიხსნა ვაჭრობიდან.

შპს "საქართველოს სალიზინგო კომპანია"

15/10/2019
შპს „საქართველოს სალიზინგო კომპანიის" ობლიგაციები დაშვებულია სსბ-ზ

ვაჭრობიდან მოხსნა / დელისტინგი

07/10/2019
სს "m2 უძრავი ქონების" ობლიგაციები მოიხსნა ვაჭრობიდან