16 აპრილი 02:34
GEB 180 | -2.70 % BANK 0.025 | 0.00 % MEHBB 8 | 3.23 % GIGB 2.1 | 5.00 %

პერიოდის არჩევა

ვაჭრობიდან მოხსნა / დელისტინგი

23/06/2023
შავი ზღვის ვაჭრობისა და განვითარების ბანკის ობლიგაცია მოიხსნა ვაჭრობიდან

შპს „ჯეოსთილი“

25/05/2023
შპს „ჯეოსთილის“ ობლიგაციები დაშვებულია სსბ-ზე

შპს „ესარჯი რიალ ისთეით“

25/05/2023
შპს „ესარჯი რიალ ისთეითის“ ობლიგაციები დაშვებულია სსბ-ზე

სს „თიბისი ლიზინგი“

19/04/2023
სს „თიბისი ლიზინგის“ ობლიგაციები დაშვებულია სსბ-ზე

შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია „რიკო ექსპრესი“

19/04/2023
შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია „რიკო ექსპრესის“ ობლიგაციები დაშვებულია სსბ-ზე