20 ივნისი 12:31
GEB 180 | 0.00 % MEHBB 8 | 3.23 % GIGB 2.1 | 5.00 %

სს "სარაჯიშვილი"

სს „სარაჯიშვილი“ იწვევს თავის აქციონერებს რიგგარეშე საერთო კრებაზე, რომელიც გაიმართება 2019 წლის 09 ოქტომბერს, 14:00 საათზე, საზოგადოების იურიდიულ მისამართზე: ქ. თბილისი, სარაჯიშვილის გამზ. № 4.

აქციონერთა კრების ჩატარებამდე 10 დღის განმავლობაში აქციონერებს შეუძლიათ შეამოწმონ კრებაში მონაწილეობის უფლება სს „ფასიანი ქაღალდების გაერთიანებულ რეგისტრატორში“.

დღის წესრიგი:

  1. 2018 წლის სამეურნეო - საფინანსო შედეგების განხილვა - დამტკიცება.
  2. 2018 წლის წმინდა მოგების განაწილებაზე გადაწყვეტილების მიღება.
  3. სს „სარაჯიშვილის“ წესდებაში ცვლილების შეტანა.
  4. სამეთვალყურეო საბჭოს წევრის არჩევა.
  5. სამეთვალყურეო საბჭოს წევრის შრომის ანაზღაურების საკითხზე გადაწყვეტილების მიღება.

დეტალური ინფორმაცია განსახილველ საკითხებზე აქციონერებს შეუძლიათ მიიღონ საზოგადოების დირექციაში ან ტელეფონზე 577 77 77 24, კრების ჩატარებამდე 10 დღის განმავლობაში, 10:00 დან 17:00 საათამდე.