07 აგვისტო 13:15
GEB 50 | 0.00 % BANK 0.016 | 6.67 % $GLC02K 1,020.03 | -0.81 %

სს "სილქნეტი"

2019 წლის 29 ივლისს სს "სილქნეტის" (ს/ნ 204566978) მიერ გამოშვებული 5 წლიანი, 200 მილიონი აშშ დოლარის ღირებულების ევროობლიგაციები დაშვებულ იქნა საქართველოს საფონდო ბირჟის A კატეგორიის ლისტინგში. განთავსების აგენტი იყო შპს "თიბისი კაპიტალი". 
ევროობლიგაციების ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთი (კუპონი) განისაზღვრა 11%-ით, წელიწადში ორჯერ გადახდით. ობლიგაციების დაფარვის ვადაა 2024 წლის 2 აპრილი. ობლიგაციას მიენიჭა სავაჭრო კოდი - $SLK02O.

აქვე შეგიძლიათ გაეცნოთ ობლიგაციების ემისიის პროსპექტს ინგლისურ ენაზე.