07 აგვისტო 07:09
GEB 50 | 0.00 % BANK 0.016 | 6.67 % $GLC02K 1,020.03 | -0.81 %

სს "სარაჯიშვილი"

სს "სარაჯიშვილი" გატყობინებთ აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრების ჩატარების შესახებ, რომელიც გაიმართება 2018 წლის 21 ნოემბერს 14:00 საათზე, შემდეგი დღის წესრიგით:

  1. 2017 წლის სამეურნეო-საფინანსო საქმიანობის შედეგების განხილვა-დამტკიცება;
  2. წმინდა მოგების განაწილებაზე გადაწყვეტილების მიღება;
კრებაში მონაწილეობის უფლების გადამოწმება აქციონერებს შეუძლიათ სს „საქართველოს ფასიანი ქაღალდების გაერთიანებულ რეგისტრატორში“, კრების ჩატარებამდე 10 დღით ადრე ვადაში.

მისამართი: ქ. თბილისი, სარაჯიშვილის გამზ. №4.