09 ივლისი 16:08
GEB 50 | 11.11 % BANK 0.016 | -5.88 % $GLC02K 1,020.03 | -0.81 %

სს "თელასი"

სს „თელასი“ გატყობინებთ აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრების ჩატარების შესახებ, რომელიც გაიმართება 2017 წლის 27 ოქტომბერს შემდეგი დღის წესრიგით:
1. საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს წევრის უფლებამოსილების ვადამდელი შეწყვეტის შესახებ.
2. საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს წევრის არჩევის შესახებ.

სს „თელასის“ აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრებაში მონაწილეობის უფლების მქონე აქციონერთა სააღრიცხვო თარიღია 2017 წლის 3 ოქტომბერი.
მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისი, ვანის ქ. №3.
საზოგადოების აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრების ჩატარების დროა 9:30, ხოლო რეგსტრაციის დაწყების დროა 9:00.