20 ივლისი 14:29
GEB 180 | 0.00 % MEHBB 8 | 3.23 % GIGB 2.1 | 5.00 %

ვაჭრობიდან მოხსნა / დელისტინგი

2024 წლის 17 ივნისიდან მოიხსნა:
  •  სს „თიბისი ბანკის" (ISIN: XS1843434363, საბირჟო კოდი - $TBC01O) ობლიგაცია;
ასევე განხორციელდა მისი დელისტინგი ობლიგაციის  დაფარვის ვადის დადგომის გამო.