20 ივნისი 11:55
GEB 180 | 0.00 % MEHBB 8 | 3.23 % GIGB 2.1 | 5.00 %

სს "თიბისი ბანკი"

მიმდინარე წლის 10 ივლისიდან სს „თიბისი ბანკის“ მიერ გამოშვებული უვადო, 125 მილიონი დოლარის ღირებულების ევროობლიგაციები დაშვებულ იქნა საქართველოს საფონდო ბირჟის A კატეგორიის ლისტინგში. განთავსების აგენტი იყო სს „თიბისი კაპიტალი".

ობლიგაციების საპროცენტო განაკვეთი (კუპონი) განისაზღვრა ფიქსირებული 10.775%-ით 2024 წლის 3 ოქტომბრის (პირველი გადათვლის თარიღი)  ჩათვლით, ხოლო ყოველი მეხუთე წლისთავამდე (გადათვლის თარიღი) შემდგომი საპროცენტო განაკვეთი იქნება 8.995%-ის (მარჟა) და 5-წლიანი საშუალო სვოპ-განაკვეთის ჯამი, პროცენტის წელიწადში ორჯერ გადახდით. ობლიგაციების მიენიჭა სავაჭრო კოდი -  $TBC02.

აქვე შეგიძლიათ გაეცნოთ ობლიგაციების ემისიის პროსპექტს.