20 ივნისი 11:58
GEB 180 | 0.00 % MEHBB 8 | 3.23 % GIGB 2.1 | 5.00 %

ვაჭრობიდან მოხსნა / დელისტინგი

2022 წლის 28 აპრილიდან ვაჭრობიდან მოიხსნა:
  • შპს "თეგეტა მოტორსის" (ს/ნ 202177205) ობლიგაცია (ISIN - GE2700603790, Ticker - #TGM01M);
იმავდროულად განხორციელდა მისი დელისტინგი, „საქართველოს საფონდო ბირჟაზე” ფასიანი ქაღალდების სავაჭრო სისტემასა და ლისტინგში დაშვების შესახებ“ დებულების 5.12.4 და 6.10.5 პუნქტების შესაბამისად (ობლიგაციის  დაფარვის ვადის დადგომის გამო).