20 ივნისი 12:07
GEB 180 | 0.00 % MEHBB 8 | 3.23 % GIGB 2.1 | 5.00 %

სს "ვითიბი ბანკი ჯორჯია"

2018 წლის 31 მაისს სს "ვითიბი ბანკ ჯორჯიას" - UGB (ს/კ: 202906427) გამართულ კრებაზე, აქციათა 97,38%-ის მფლობელმა აქციონერმა - სასაჯარო სააქციო საზოგადოება "ბანკმა ვეტებემ" (ი/ნ: 7702070139) მიიღო გადაწყვეტილებები დღის წესრიგში მდგომ საკითხებზე.

გადაწყვეტილებების შესახებ დეტალური ინფორმაცია იხ. თანდართულ ფაილში.