20 ივლისი 13:58
GEB 180 | 0.00 % MEHBB 8 | 3.23 % GIGB 2.1 | 5.00 %

სს "ვითიბი ბანკი ჯორჯია"

სს "ვითიბი ბანკი ჯორჯია" გატყობინებთ აქციონერთა ყოველწლიური საერთო კრების ჩატარების შესახებ, რომელიც გაიმართება 2018 წლის 14 ივნისს, 11:00-ზე. კრების დღის წესრიგია შემდეგი:

  1. 2017 წელს დირექტორატის მიერ გაწეული სამუშაოს თაობაზე ანგარიშის დამტკიცება;
  2. 2017 წელს სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ გაწეული სამუშაოს თაობაზე ანგარიშის დამტკიცება;
  3. 2017 წლის წლიური კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგებისა და გარე აუდიტორის EY Georgia LLC -ის 2017 წლის ანგარიშის განხილვა;
  4. 2017 წელს მიღებული მოგების განაწილებისა და დივიდენდების გაცემა;
სს "ვითიბი ბანკი ჯორჯია" აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრებაში მონაწილეობის უფლების მქონე აქციონერთა სააღრიცხვო თარიღია 2018 წლის 22 მაისი. დაწვრილებითი ინფორმაციის მისაღებად შეგიძლიათ დარეკოთ შემდეგ ტელეფონის ნომერზე: 2 24-24-24 (1
271). აქციონერთა მორიგ საერთო კრებაზე მონაწილეობის უფლება შეიძლება გადამოწმებულ იქნეს ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორ სს „კავკასრეესტრში“, მისამართი: ქ.თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ. 74ა; ტელ. + 995 (32) 2500211.

კრების ჩატარების მისამართზე: ქ. თბილისი, გ. ჭანტურიას №14.