28 სექტემბერი 19:35
GEB 50 | 0.00 % BANK 0.0169 | -0.59 % MEHBB 8 | 3.23 %

არასაბირჟო გარიგებები

ფ/ქ არჩევა

ვალუტა
ტიპი
პერიოდის არჩევა

გარიგებები ლარში

გარიგებების რაოდენობა 4
მოცულობა 88,006
ღირებულება (₾) 1,806.52

ფ/ქ
ემიტენტი
გარიგებები
მინ. ფასი
მაქს. ფასი
მოცულობა
ღირებულება
საშუალო შეწონილი
თარიღი
სს "ისანი-ქართუ"
1
4.27
4.27
39
166.53
4.27
28/09/2020 17:36:40
სს "ლიბერთი ბანკი"
1
0.0169
0.0169
28,994
490.00
0.0169
10/09/2020 18:08:20
სს "თელასი"
1
1
1
150
150.00
1
01/09/2020 17:38:26
სს "ლიბერთი ბანკი"
1
0.017
0.017
58,823
999.99
0.017
01/09/2020 17:37:07

გარიგებები დოლარში

გარიგებების რაოდენობა 21
მოცულობა 1,411
ღირებულება ($) 1,549,708.32

ფ/ქ
ემიტენტი
გარიგებები
მინ. ფასი
მაქს. ფასი
მოცულობა
ღირებულება
საშუალო შეწონილი
თარიღი
შპს „საქართველოს ქონების მართვის ჯგუფი“
1
1,011.7
1,011.7
30
30,351.00
1,011.7
28/09/2020 17:32:43
შპს "საქართველოს სალიზინგო კომპანია"
1
1,015.54
1,015.54
100
101,554.00
1,015.54
16/09/2020 17:59:40
შპს "საქართველოს სალიზინგო კომპანია"
1
1,008.01
1,008.01
1
1,008.01
1,008.01
16/09/2020 17:59:12
შპს „საქართველოს ქონების მართვის ჯგუფი“
1
1,015.62
1,015.62
250
253,905.00
1,015.62
16/09/2020 17:58:41
სს „საქართველოს უძრავი ქონება“
4
1,023.46
1,028.33
140
143,591.30
1,025.65214285714
16/09/2020 17:58:02
შპს „საქართველოს ქონების მართვის ჯგუფი“
1
1,008.62
1,008.62
77
77,663.74
1,008.62
15/09/2020 17:27:17
შპს "საქართველოს სალიზინგო კომპანია"
2
1,002.33
1,006.78
52
52,316.96
1,006.09538461538
10/09/2020 18:06:42
შპს "საქართველოს სალიზინგო კომპანია"
2
1,006.47
1,006.47
188
189,216.36
1,006.47
09/09/2020 17:16:16
შპს "საქართველოს სალიზინგო კომპანია"
3
1,000.83
1,006.37
105
105,419.55
1,003.99571428571
08/09/2020 18:32:11
სს „საქართველოს უძრავი ქონება“
1
1,021.92
1,021.92
4
4,087.68
1,021.92
08/09/2020 18:30:49
სს „ლისი ლეიქ დეველოპმენტი“
1
9,971.11
9,971.11
14
139,595.54
9,971.11
07/09/2020 17:21:23
სს „საქართველოს უძრავი ქონება“
1
1,020.38
1,020.38
41
41,835.58
1,020.38
01/09/2020 17:36:32
შპს "საქართველოს სალიზინგო კომპანია"
2
1,000.4
1,000.4
409
409,163.60
1,000.4
01/09/2020 17:35:59