21 სექტემბერი 20:06
GEB 90 | 36.16 % BANK 0.015 | 0.00 % MEHBB 8 | 3.23 % GIGB 2.1 | 5.00 %

არასაბირჟო გარიგებები

ფ/ქ არჩევა

ვალუტა
ტიპი
პერიოდის არჩევა

გარიგებები ლარში

გარიგებების რაოდენობა 0
მოცულობა 0
ღირებულება (₾) 0.00

ფ/ქ
ემიტენტი
გარიგებები
მინ. ფასი
მაქს. ფასი
მოცულობა
ღირებულება
საშუალო შეწონილი
თარიღი

გარიგებები დოლარში

გარიგებების რაოდენობა 7
მოცულობა 221
ღირებულება ($) 228,148.87

ფ/ქ
ემიტენტი
გარიგებები
მინ. ფასი
მაქს. ფასი
მოცულობა
ღირებულება
საშუალო შეწონილი
თარიღი
სს „საქართველოს უძრავი ქონება“
1
1,041.72
1,041.72
26
27,084.72
1,041.72
13/09/2023 18:55:07
სს „საქართველოს უძრავი ქონება“
2
1,040.83
1,040.83
50
52,041.50
1,040.83
12/09/2023 18:27:56
შპს "თეგეტა მოტორსი“
1
1,030.69
1,030.69
5
5,153.45
1,030.69
11/09/2023 18:19:53
სს „საქართველოს უძრავი ქონება“
1
1,040.83
1,040.83
20
20,816.60
1,040.83
11/09/2023 18:19:08
შპს "თეგეტა მოტორსი“
1
1,028.57
1,028.57
100
102,857.00
1,028.57
31/08/2023 17:30:38
შპს „აი ჯი დეველოფმენტ ჯორჯია“
1
1,009.78
1,009.78
20
20,195.60
1,009.78
21/08/2023 18:50:39

გარიგებები ევროში

გარიგებების რაოდენობა 0
მოცულობა 0
ღირებულება (€) 0.00

ფ/ქ
ემიტენტი
გარიგებები
მინ. ფასი
მაქს. ფასი
მოცულობა
ღირებულება
საშუალო შეწონილი
თარიღი