30 ნოემბერი 19:37
GEB 50 | 0.00 % BANK 0.017 | 0.00 % MEHBB 8 | 3.23 % GIGB 2.1 | 5.00 %

არასაბირჟო გარიგებები

ფ/ქ არჩევა

ვალუტა
ტიპი
პერიოდის არჩევა

გარიგებები ლარში

გარიგებების რაოდენობა 0
მოცულობა 0
ღირებულება (₾) 0.00

ფ/ქ
ემიტენტი
გარიგებები
მინ. ფასი
მაქს. ფასი
მოცულობა
ღირებულება
საშუალო შეწონილი
თარიღი

გარიგებები დოლარში

გარიგებების რაოდენობა 7
მოცულობა 1,835
ღირებულება ($) 1,862,084.58

ფ/ქ
ემიტენტი
გარიგებები
მინ. ფასი
მაქს. ფასი
მოცულობა
ღირებულება
საშუალო შეწონილი
თარიღი
შპს „საქართველოს ქონების მართვის ჯგუფი“
1
1,010.56
1,010.56
678
685,159.68
1,010.56
24/11/2021 17:39:29
სს „საქართველოს უძრავი ქონება“
3
1,016.45
1,016.64
1,000
1,016,602.00
1,016.602
18/11/2021 17:41:51
შპს „საქართველოს ქონების მართვის ჯგუფი“
1
1,009.79
1,009.79
100
100,979.00
1,009.79
18/11/2021 17:40:37
შპს „კახური ტრადიციული მეღვინეობა“
1
1,041.69
1,041.69
10
10,416.90
1,041.69
18/11/2021 17:39:59
შპს „კახური ტრადიციული მეღვინეობა“
1
1,041
1,041
47
48,927.00
1,041
09/11/2021 17:31:26

გარიგებები ევროში

გარიგებების რაოდენობა 5
მოცულობა 244
ღირებულება (€) 249,377.47

ფ/ქ
ემიტენტი
გარიგებები
მინ. ფასი
მაქს. ფასი
მოცულობა
ღირებულება
საშუალო შეწონილი
თარიღი
შპს "საქართველოს სალიზინგო კომპანია"
1
1,022.7
1,022.7
76
77,725.20
1,022.7
30/11/2021 17:18:49
შპს "საქართველოს სალიზინგო კომპანია"
1
1,022.26
1,022.26
74
75,647.24
1,022.26
26/11/2021 19:18:26
შპს "საქართველოს სალიზინგო კომპანია"
1
1,022.15
1,022.15
35
35,775.25
1,022.15
25/11/2021 17:22:44
შპს "საქართველოს სალიზინგო კომპანია"
1
1,020.96
1,020.96
10
10,209.60
1,020.96
22/11/2021 21:34:36
შპს "საქართველოს სალიზინგო კომპანია"
1
1,020.82
1,020.82
49
50,020.18
1,020.82
18/11/2021 17:38:51