17 აპრილი 09:44
GEB 50 | 0.00 % BANK 0.017 | 0.00 % MEHBB 8 | 3.23 % GIGB 2 | 0.00 %

არასაბირჟო გარიგებები

ფ/ქ არჩევა

ვალუტა
ტიპი
პერიოდის არჩევა

გარიგებები ლარში

გარიგებების რაოდენობა 2
მოცულობა 111,648
ღირებულება (₾) 1,898.02

ფ/ქ
ემიტენტი
გარიგებები
მინ. ფასი
მაქს. ფასი
მოცულობა
ღირებულება
საშუალო შეწონილი
თარიღი
სს "ლიბერთი ბანკი"
2
0.017
0.017
111,648
1,898.02
0.017
08/04/2021 17:46:46

გარიგებები დოლარში

გარიგებების რაოდენობა 35
მოცულობა 2,859
ღირებულება ($) 2,909,142.14

ფ/ქ
ემიტენტი
გარიგებები
მინ. ფასი
მაქს. ფასი
მოცულობა
ღირებულება
საშუალო შეწონილი
თარიღი
შპს „საქართველოს ქონების მართვის ჯგუფი“
2
1,001.64
1,001.64
370
370,606.80
1,001.64
16/04/2021 17:34:23
შპს „საქართველოს ქონების მართვის ჯგუფი“
2
1,002.26
1,002.26
120
120,271.20
1,002.26
13/04/2021 21:27:21
სს „საქართველოს უძრავი ქონება“
6
1,000.21
1,000.21
129
129,027.09
1,000.21
13/04/2021 21:25:48
სს „საქართველოს უძრავი ქონება“
5
1,000
1,000
79
79,000.00
1,000
08/04/2021 17:49:00
შპს „საქართველოს ქონების მართვის ჯგუფი“
1
1,000.82
1,000.82
500
500,410.00
1,000.82
06/04/2021 21:40:58
სს „საქართველოს უძრავი ქონება“
3
1,036.37
1,036.37
194
201,055.78
1,036.37
05/04/2021 18:41:18
სს „საქართველოს უძრავი ქონება“
2
1,007.2
1,043.23
520
538,876.60
1,036.30115384615
01/04/2021 18:35:39
სს „საქართველოს უძრავი ქონება“
5
1,035.75
1,035.75
400
414,300.00
1,035.75
31/03/2021 17:42:26
სს „საქართველოს უძრავი ქონება“
1
1,037.4
1,037.4
10
10,374.00
1,037.4
30/03/2021 17:43:35
სს „საქართველოს უძრავი ქონება“
4
1,034.52
1,034.73
48
49,658.64
1,034.555
26/03/2021 17:47:18
სს „საქართველოს უძრავი ქონება“
1
1,034.32
1,034.32
20
20,686.40
1,034.32
24/03/2021 18:16:18
შპს „საქართველოს ქონების მართვის ჯგუფი“
2
1,015.82
1,015.82
104
105,645.28
1,015.82
22/03/2021 17:10:35
შპს „საქართველოს ქონების მართვის ჯგუფი“
1
1,011.59
1,011.59
365
369,230.35
1,011.59
19/03/2021 18:20:10