28 იანვარი 13:00
GEB 50 | 0.00 % BANK 0.017 | 0.00 % MEHBB 8 | 3.23 % GIGB 2 | 0.00 %

არასაბირჟო გარიგებები

ფ/ქ არჩევა

ვალუტა
ტიპი
პერიოდის არჩევა

გარიგებები ლარში

გარიგებების რაოდენობა 10
მოცულობა 4,729,381
ღირებულება (₾) 19,664,191.64

ფ/ქ
ემიტენტი
გარიგებები
მინ. ფასი
მაქს. ფასი
მოცულობა
ღირებულება
საშუალო შეწონილი
თარიღი
სს "ლიბერთი ბანკი"
1
0.017
0.017
88,235
1,500.00
0.017
14/01/2021 17:38:41
სს "ლიბერთი ბანკი"
1
0.017
0.017
20,235
344.00
0.017
11/01/2021 18:00:54
სს "ლიბერთი ბანკი"
1
0.0185
0.0185
16,216
300.00
0.0185
31/12/2020 18:22:34
სს "ისანი-ქართუ"
7
4.27
4.27
4,604,695
19,662,047.65
4.27
31/12/2020 18:19:15

გარიგებები დოლარში

გარიგებების რაოდენობა 5
მოცულობა 682
ღირებულება ($) 695,685.65

ფ/ქ
ემიტენტი
გარიგებები
მინ. ფასი
მაქს. ფასი
მოცულობა
ღირებულება
საშუალო შეწონილი
თარიღი
შპს "საქართველოს სალიზინგო კომპანია"
1
1,039.7
1,039.7
87
90,453.90
1,039.7
08/01/2021 18:44:24
შპს „საქართველოს ქონების მართვის ჯგუფი“
1
1,018.09
1,018.09
100
101,809.00
1,018.09
31/12/2020 18:23:16
სს „საქართველოს უძრავი ქონება“
3
1,016.85
1,017.26
495
503,422.75
1,017.01565656565
31/12/2020 18:21:37