25 იანვარი 06:13
GEB 50 | 0.00 % BANK 0.014 | -17.65 % MEHBB 8 | 3.23 % GIGB 2.1 | 5.00 %

არასაბირჟო გარიგებები

ფ/ქ არჩევა

ვალუტა
ტიპი
პერიოდის არჩევა

გარიგებები ლარში

გარიგებების რაოდენობა 0
მოცულობა 0
ღირებულება (₾) 0.00

ფ/ქ
ემიტენტი
გარიგებები
მინ. ფასი
მაქს. ფასი
მოცულობა
ღირებულება
საშუალო შეწონილი
თარიღი

გარიგებები დოლარში

გარიგებების რაოდენობა 3
მოცულობა 53
ღირებულება ($) 54,342.72

ფ/ქ
ემიტენტი
გარიგებები
მინ. ფასი
მაქს. ფასი
მოცულობა
ღირებულება
საშუალო შეწონილი
თარიღი
შპს „კახური ტრადიციული მეღვინეობა“
2
1,025.1
1,025.1
50
51,255.00
1,025.1
05/01/2022 17:34:03
შპს „კახური ტრადიციული მეღვინეობა“
1
1,029.24
1,029.24
3
3,087.72
1,029.24
31/12/2021 17:37:10

გარიგებები ევროში

გარიგებების რაოდენობა 1
მოცულობა 71
ღირებულება (€) 72,855.94

ფ/ქ
ემიტენტი
გარიგებები
მინ. ფასი
მაქს. ფასი
მოცულობა
ღირებულება
საშუალო შეწონილი
თარიღი
შპს "საქართველოს სალიზინგო კომპანია"
1
1,026.14
1,026.14
71
72,855.94
1,026.14
31/12/2021 17:37:54