23 ნოემბერი 23:29
GEB 50 | 0.00 % BANK 0.0169 | -0.59 % MEHBB 8 | 3.23 %

არასაბირჟო გარიგებები

ფ/ქ არჩევა

ვალუტა
ტიპი
პერიოდის არჩევა

გარიგებები ლარში

გარიგებების რაოდენობა 0
მოცულობა 0
ღირებულება (₾) 0.00

ფ/ქ
ემიტენტი
გარიგებები
მინ. ფასი
მაქს. ფასი
მოცულობა
ღირებულება
საშუალო შეწონილი
თარიღი

გარიგებები დოლარში

გარიგებების რაოდენობა 5
მოცულობა 333
ღირებულება ($) 337,600.11

ფ/ქ
ემიტენტი
გარიგებები
მინ. ფასი
მაქს. ფასი
მოცულობა
ღირებულება
საშუალო შეწონილი
თარიღი
სს „საქართველოს უძრავი ქონება“
1
1,017.2
1,017.2
40
40,688.00
1,017.2
20/11/2020 17:46:24
სს „საქართველოს უძრავი ქონება“
1
1,013.42
1,013.42
98
99,315.16
1,013.42
13/11/2020 17:28:09
სს „საქართველოს უძრავი ქონება“
1
1,014.52
1,014.52
150
152,178.00
1,014.52
05/11/2020 17:38:10
შპს „საქართველოს ქონების მართვის ჯგუფი“
1
1,010.91
1,010.91
15
15,163.65
1,010.91
28/10/2020 18:46:47
სს „საქართველოს უძრავი ქონება“
1
1,008.51
1,008.51
30
30,255.30
1,008.51
28/10/2020 18:45:50