02 აპრილი 07:00
GEB 48 | -4.00 % BANK 0.01 | -9.09 % MEHBB 8 | 3.23 % GIGB 2.1 | 5.00 % $GLC06N 1,005.49 | %

არასაბირჟო გარიგებები

ფ/ქ არჩევა

ვალუტა
ტიპი
პერიოდის არჩევა

გარიგებები ლარში

გარიგებების რაოდენობა 0
მოცულობა 0
ღირებულება (₾) 0.00

ფ/ქ
ემიტენტი
გარიგებები
მინ. ფასი
მაქს. ფასი
მოცულობა
ღირებულება
საშუალო შეწონილი
თარიღი

გარიგებები დოლარში

გარიგებების რაოდენობა 4
მოცულობა 586
ღირებულება ($) 590,618.28

ფ/ქ
ემიტენტი
გარიგებები
მინ. ფასი
მაქს. ფასი
მოცულობა
ღირებულება
საშუალო შეწონილი
თარიღი
შპს „აი ჯი დეველოფმენტ ჯორჯია“
1
995.17
995.17
100
99,517.00
995.17
22/03/2023 18:37:16
შპს "საქართველოს სალიზინგო კომპანია"
2
1,010.08
1,010.08
446
450,495.68
1,010.08
17/03/2023 17:50:45
შპს „აი ჯი დეველოფმენტ ჯორჯია“
1
1,015.14
1,015.14
40
40,605.60
1,015.14
14/03/2023 18:00:57

გარიგებები ევროში

გარიგებების რაოდენობა 0
მოცულობა 0
ღირებულება (€) 0.00

ფ/ქ
ემიტენტი
გარიგებები
მინ. ფასი
მაქს. ფასი
მოცულობა
ღირებულება
საშუალო შეწონილი
თარიღი