20 ოქტომბერი 13:01
GEB 50 | 0.00 % BANK 0.0169 | -0.59 % MEHBB 8 | 3.23 %

არასაბირჟო გარიგებები

ფ/ქ არჩევა

ვალუტა
ტიპი
პერიოდის არჩევა

გარიგებები ლარში

გარიგებების რაოდენობა 2
მოცულობა 12,039
ღირებულება (₾) 370.53

ფ/ქ
ემიტენტი
გარიგებები
მინ. ფასი
მაქს. ფასი
მოცულობა
ღირებულება
საშუალო შეწონილი
თარიღი
სს "ლიბერთი ბანკი"
1
0.017
0.017
12,000
204.00
0.017
30/09/2020 17:20:08
სს "ისანი-ქართუ"
1
4.27
4.27
39
166.53
4.27
28/09/2020 17:36:40

გარიგებები დოლარში

გარიგებების რაოდენობა 19
მოცულობა 731
ღირებულება ($) 738,495.35

ფ/ქ
ემიტენტი
გარიგებები
მინ. ფასი
მაქს. ფასი
მოცულობა
ღირებულება
საშუალო შეწონილი
თარიღი
სს „საქართველოს უძრავი ქონება“
5
1,010.7
1,010.7
267
269,856.90
1,010.7
16/10/2020 17:48:14
სს „საქართველოს უძრავი ქონება“
1
1,001.21
1,001.21
23
23,027.83
1,001.21
15/10/2020 18:05:54
შპს „საქართველოს ქონების მართვის ჯგუფი“
1
1,009.56
1,009.56
152
153,453.12
1,009.56
12/10/2020 18:00:09
სს „საქართველოს უძრავი ქონება“
1
1,000
1,000
13
13,000.00
1,000
09/10/2020 17:31:08
შპს „საქართველოს ქონების მართვის ჯგუფი“
1
1,006.89
1,006.89
2
2,013.78
1,006.89
08/10/2020 17:46:26
სს „საქართველოს უძრავი ქონება“
4
1,000
1,000
67
67,000.00
1,000
08/10/2020 17:45:44
შპს „საქართველოს ქონების მართვის ჯგუფი“
1
1,000.21
1,000.21
40
40,008.40
1,000.21
02/10/2020 17:23:06
შპს „საქართველოს ქონების მართვის ჯგუფი“
2
1,000
1,000
58
58,000.00
1,000
01/10/2020 18:12:55
სს „საქართველოს უძრავი ქონება“
1
1,036.16
1,036.16
77
79,784.32
1,036.16
01/10/2020 18:11:58
შპს „საქართველოს ქონების მართვის ჯგუფი“
1
1,000
1,000
2
2,000.00
1,000
30/09/2020 17:18:58
შპს „საქართველოს ქონების მართვის ჯგუფი“
1
1,011.7
1,011.7
30
30,351.00
1,011.7
28/09/2020 17:32:43