29 მაისი 16:04
GEB 48 | -4.00 % BANK 0.01 | 0.00 % MEHBB 8 | 3.23 % GIGB 2.1 | 5.00 % $KTW01M 1,038.76 | % $GLC06N 1,005.49 | %

არასაბირჟო გარიგებები

ფ/ქ არჩევა

ვალუტა
ტიპი
პერიოდის არჩევა

გარიგებები ლარში

გარიგებების რაოდენობა 0
მოცულობა 0
ღირებულება (₾) 0.00

ფ/ქ
ემიტენტი
გარიგებები
მინ. ფასი
მაქს. ფასი
მოცულობა
ღირებულება
საშუალო შეწონილი
თარიღი

გარიგებები დოლარში

გარიგებების რაოდენობა 10
მოცულობა 571
ღირებულება ($) 607,202.83

ფ/ქ
ემიტენტი
გარიგებები
მინ. ფასი
მაქს. ფასი
მოცულობა
ღირებულება
საშუალო შეწონილი
თარიღი
შპს "საქართველოს სალიზინგო კომპანია"
5
1,018.75
1,020.64
270
275,209.70
1,019.29518518518
23/05/2022 18:53:57
სს „ლისი ლეიქ დეველოპმენტი“
1
9,875.12
9,875.12
3
29,625.36
9,875.12
17/05/2022 18:02:07
სს „საქართველოს უძრავი ქონება“
1
1,005.14
1,005.14
123
123,632.22
1,005.14
04/05/2022 17:48:08
შპს „აი ჯი დეველოფმენტ ჯორჯია“
2
1,021.72
1,021.72
170
173,692.40
1,021.72
04/05/2022 17:47:17
შპს „კახური ტრადიციული მეღვინეობა“
1
1,008.63
1,008.63
5
5,043.15
1,008.63
03/05/2022 17:19:16

გარიგებები ევროში

გარიგებების რაოდენობა 2
მოცულობა 85
ღირებულება (€) 86,253.90

ფ/ქ
ემიტენტი
გარიგებები
მინ. ფასი
მაქს. ფასი
მოცულობა
ღირებულება
საშუალო შეწონილი
თარიღი
შპს "საქართველოს სალიზინგო კომპანია"
1
1,016.04
1,016.04
10
10,160.40
1,016.04
23/05/2022 18:44:03
შპს "საქართველოს სალიზინგო კომპანია"
1
1,014.58
1,014.58
75
76,093.50
1,014.58
05/05/2022 17:35:55