16 აპრილი 02:33
GEB 180 | -2.70 % BANK 0.025 | 0.00 % MEHBB 8 | 3.23 % GIGB 2.1 | 5.00 %

არასაბირჟო გარიგებები

ფ/ქ არჩევა

ვალუტა
ტიპი
პერიოდის არჩევა

გარიგებები ლარში

გარიგებების რაოდენობა 1
მოცულობა 51
ღირებულება (₾) 306.00

ფ/ქ
ემიტენტი
გარიგებები
მინ. ფასი
მაქს. ფასი
მოცულობა
ღირებულება
საშუალო შეწონილი
თარიღი
სს "სარაჯიშვილი"
1
6
6
51
306.00
6
19/03/2024 19:23:38

გარიგებები დოლარში

გარიგებების რაოდენობა 11
მოცულობა 505
ღირებულება ($) 514,419.93

ფ/ქ
ემიტენტი
გარიგებები
მინ. ფასი
მაქს. ფასი
მოცულობა
ღირებულება
საშუალო შეწონილი
თარიღი
შპს "თეგეტა მოტორსი“
1
1,037.07
1,037.07
3
3,111.21
1,037.07
10/04/2024 18:38:07
სს „საქართველოს უძრავი ქონება“
2
1,001.21
1,001.21
100
100,121.00
1,001.21
08/04/2024 19:43:55
შპს "თეგეტა მოტორსი“
3
1,034.71
1,034.71
47
48,631.37
1,034.71
26/03/2024 17:53:29
შპს „აი ჯი დეველოფმენტ ჯორჯია“
1
1,019.15
1,019.15
5
5,095.75
1,019.15
26/03/2024 17:51:00
შპს "თეგეტა მოტორსი“
1
1,028.72
1,028.72
50
51,436.00
1,028.72
25/03/2024 23:34:30
შპს სილქ რიალ ისთეით
1
1,021.33
1,021.33
195
199,159.35
1,021.33
20/03/2024 18:35:23
შპს „აი ჯი დეველოფმენტ ჯორჯია“
1
1,026.8
1,026.8
50
51,340.00
1,026.8
20/03/2024 18:34:34
სს საქართველოს კაპიტალი
1
1,009.55
1,009.55
55
55,525.25
1,009.55
19/03/2024 19:20:25

გარიგებები ევროში

გარიგებების რაოდენობა 0
მოცულობა 0
ღირებულება (€) 0.00

ფ/ქ
ემიტენტი
გარიგებები
მინ. ფასი
მაქს. ფასი
მოცულობა
ღირებულება
საშუალო შეწონილი
თარიღი