09 ივლისი 15:32
GEB 50 | 11.11 % BANK 0.016 | -5.88 % $GLC02K 1,020.03 | -0.81 %

არასაბირჟო გარიგებები

ფ/ქ არჩევა

ვალუტა
ტიპი
პერიოდის არჩევა

გარიგებები ლარში

გარიგებების რაოდენობა 0
მოცულობა 0
ღირებულება (₾) 0.00

ფ/ქ
ემიტენტი
გარიგებები
მინ. ფასი
მაქს. ფასი
მოცულობა
ღირებულება
საშუალო შეწონილი
თარიღი

გარიგებები დოლარში

გარიგებების რაოდენობა 6
მოცულობა 110
ღირებულება ($) 111,371.20

ფ/ქ
ემიტენტი
გარიგებები
მინ. ფასი
მაქს. ფასი
მოცულობა
ღირებულება
საშუალო შეწონილი
თარიღი
შპს "მ2 კომერციული ქონებები“
1
1,000.41
1,000.41
16
16,006.56
1,000.41
06/07/2020 18:07:15
შპს "მ2 კომერციული ქონებები“
1
1,007.26
1,007.26
1
1,007.26
1,007.26
03/07/2020 18:35:18
სს „საქართველოს უძრავი ქონება“
1
1,016.23
1,016.23
50
50,811.50
1,016.23
25/06/2020 18:25:12
სს „საქართველოს უძრავი ქონება“
1
1,014.18
1,014.18
12
12,170.16
1,014.18
16/06/2020 17:55:04
სს „საქართველოს უძრავი ქონება“
1
1,012.12
1,012.12
12
12,145.44
1,012.12
10/06/2020 18:03:47
სს „საქართველოს უძრავი ქონება“
1
1,012.12
1,012.12
19
19,230.28
1,012.12
09/06/2020 18:38:49