28 სექტემბერი 06:04
GEB 50 | 0.00 % BANK 0.017 | 0.00 % MEHBB 8 | 3.23 % GIGB 2 | 0.00 %

არასაბირჟო გარიგებები

ფ/ქ არჩევა

ვალუტა
ტიპი
პერიოდის არჩევა

გარიგებები ლარში

გარიგებების რაოდენობა 0
მოცულობა 0
ღირებულება (₾) 0.00

ფ/ქ
ემიტენტი
გარიგებები
მინ. ფასი
მაქს. ფასი
მოცულობა
ღირებულება
საშუალო შეწონილი
თარიღი

გარიგებები დოლარში

გარიგებების რაოდენობა 19
მოცულობა 3,192
ღირებულება ($) 3,296,150.87

ფ/ქ
ემიტენტი
გარიგებები
მინ. ფასი
მაქს. ფასი
მოცულობა
ღირებულება
საშუალო შეწონილი
თარიღი
შპს "საქართველოს სალიზინგო კომპანია"
1
1,016.95
1,016.95
50
50,847.50
1,016.95
22/09/2021 18:29:36
შპს "საქართველოს სალიზინგო კომპანია"
2
1,016.4
1,016.4
107
108,754.80
1,016.4
21/09/2021 17:43:18
შპს "საქართველოს სალიზინგო კომპანია"
1
1,007.56
1,007.56
866
872,546.96
1,007.56
21/09/2021 17:40:58
შპს "საქართველოს სალიზინგო კომპანია"
3
1,016.13
1,016.13
155
157,500.15
1,016.13
17/09/2021 19:08:55
სს „საქართველოს უძრავი ქონება“
4
1,042.93
1,042.93
1,500
1,564,395.00
1,042.93
16/09/2021 18:18:30
შპს "საქართველოს სალიზინგო კომპანია"
1
1,015.95
1,015.95
14
14,223.30
1,015.95
15/09/2021 18:28:13
სს „საქართველოს უძრავი ქონება“
2
1,056.95
1,058.25
235
248,539.25
1,057.61382978723
15/09/2021 18:27:28
შპს „კახური ტრადიციული მეღვინეობა“
1
1,055.26
1,055.26
100
105,526.00
1,055.26
13/09/2021 17:12:51
შპს „კახური ტრადიციული მეღვინეობა“
1
1,054.57
1,054.57
28
29,527.96
1,054.57
07/09/2021 17:21:27
შპს „კახური ტრადიციული მეღვინეობა“
1
1,053.71
1,053.71
25
26,342.75
1,053.71
03/09/2021 17:13:20
სს „საქართველოს უძრავი ქონება“
2
1,053.1
1,053.1
112
117,947.20
1,053.1
30/08/2021 17:55:45

გარიგებები ევროში

გარიგებების რაოდენობა 1
მოცულობა 64
ღირებულება (€) 64,929.28

ფ/ქ
ემიტენტი
გარიგებები
მინ. ფასი
მაქს. ფასი
მოცულობა
ღირებულება
საშუალო შეწონილი
თარიღი
შპს "საქართველოს სალიზინგო კომპანია"
1
1,014.52
1,014.52
64
64,929.28
1,014.52
21/09/2021 17:44:47