18 ივნისი 03:53
GEB 50 | 0.00 % BANK 0.017 | 0.00 % MEHBB 8 | 3.23 % GIGB 2 | 0.00 %

არასაბირჟო გარიგებები

ფ/ქ არჩევა

ვალუტა
ტიპი
პერიოდის არჩევა

გარიგებები ლარში

გარიგებების რაოდენობა 0
მოცულობა 0
ღირებულება (₾) 0.00

ფ/ქ
ემიტენტი
გარიგებები
მინ. ფასი
მაქს. ფასი
მოცულობა
ღირებულება
საშუალო შეწონილი
თარიღი

გარიგებები დოლარში

გარიგებების რაოდენობა 9
მოცულობა 489
ღირებულება ($) 495,411.78

ფ/ქ
ემიტენტი
გარიგებები
მინ. ფასი
მაქს. ფასი
მოცულობა
ღირებულება
საშუალო შეწონილი
თარიღი
შპს „კახური ტრადიციული მეღვინეობა“
1
1,025.44
1,025.44
12
12,305.28
1,025.44
15/06/2021 17:47:30
სს „საქართველოს უძრავი ქონება“
3
1,020
1,020
84
85,680.00
1,020
15/06/2021 17:46:41
შპს „კახური ტრადიციული მეღვინეობა“
1
1,025.2
1,025.2
9
9,226.80
1,025.2
14/06/2021 18:03:07
შპს „საქართველოს ქონების მართვის ჯგუფი“
1
1,019.8
1,019.8
9
9,178.20
1,019.8
14/06/2021 18:02:03
სს „საქართველოს უძრავი ქონება“
1
1,015.51
1,015.51
100
101,551.00
1,015.51
14/06/2021 18:01:12
სს „საქართველოს უძრავი ქონება“
1
1,009.04
1,009.04
250
252,260.00
1,009.04
25/05/2021 18:02:41
სს „საქართველოს უძრავი ქონება“
1
1,008.42
1,008.42
25
25,210.50
1,008.42
19/05/2021 17:34:16