20 ივლისი 14:11
GEB 180 | 0.00 % MEHBB 8 | 3.23 % GIGB 2.1 | 5.00 %

არასაბირჟო გარიგებები

ფ/ქ არჩევა

ვალუტა
ტიპი
პერიოდის არჩევა

გარიგებები ლარში

გარიგებების რაოდენობა 4
მოცულობა 343
ღირებულება (₾) 34,971,950.72

ფ/ქ
ემიტენტი
გარიგებები
მინ. ფასი
მაქს. ფასი
მოცულობა
ღირებულება
საშუალო შეწონილი
თარიღი
სს „ვიანი“
4
101,959.04
101,959.04
343
34,971,950.72
101,959.04
11/07/2024 18:32:10

გარიგებები დოლარში

გარიგებების რაოდენობა 8
მოცულობა 311
ღირებულება ($) 2,055,161.08

ფ/ქ
ემიტენტი
გარიგებები
მინ. ფასი
მაქს. ფასი
მოცულობა
ღირებულება
საშუალო შეწონილი
თარიღი
შპს სილქ რიალ ისთეით
1
1,021.7
1,021.7
13
13,282.10
1,021.7
12/07/2024 17:57:54
სს „საქართველოს განახლებადი ენერგიის ოპერაციები"
4
10,161.1
10,161.1
190
1,930,609.00
10,161.1
11/07/2024 18:29:35
შპს სილქ რიალ ისთეით
1
1,018.49
1,018.49
10
10,184.90
1,018.49
02/07/2024 19:15:40
შპს სილქ რიალ ისთეით
1
1,011.34
1,011.34
2
2,022.68
1,011.34
01/07/2024 17:17:33
სს საქართველოს კაპიტალი
1
1,031.9
1,031.9
96
99,062.40
1,031.9
20/06/2024 20:07:10

გარიგებები ევროში

გარიგებების რაოდენობა 3
მოცულობა 295
ღირებულება (€) 303,502.10

ფ/ქ
ემიტენტი
გარიგებები
მინ. ფასი
მაქს. ფასი
მოცულობა
ღირებულება
საშუალო შეწონილი
თარიღი
შპს "თეგეტა მოტორსი“
1
1,006.19
1,006.19
100
100,619.00
1,006.19
17/07/2024 17:11:04
შპს „აი ჯი დეველოფმენტ ჯორჯია“
1
1,041.23
1,041.23
100
104,123.00
1,041.23
17/07/2024 17:10:22
შპს „აი ჯი დეველოფმენტ ჯორჯია“
1
1,039.58
1,039.58
95
98,760.10
1,039.58
05/07/2024 17:50:47