05 აგვისტო 14:57
GEB 50 | 0.00 % BANK 0.016 | 6.67 % $GLC02K 1,020.03 | -0.81 %

არასაბირჟო გარიგებები

ფ/ქ არჩევა

ვალუტა
ტიპი
პერიოდის არჩევა

გარიგებები ლარში

გარიგებების რაოდენობა 2
მოცულობა 101,174
ღირებულება (₾) 1,618.78

ფ/ქ
ემიტენტი
გარიგებები
მინ. ფასი
მაქს. ფასი
მოცულობა
ღირებულება
საშუალო შეწონილი
თარიღი
სს "ლიბერთი ბანკი"
1
0.016
0.016
69,063
1,105.01
0.016
29/07/2020 17:37:23
სს "ლიბერთი ბანკი"
1
0.016
0.016
32,111
513.78
0.016
24/07/2020 17:40:12

გარიგებები დოლარში

გარიგებების რაოდენობა 8
მოცულობა 301
ღირებულება ($) 300,627.23

ფ/ქ
ემიტენტი
გარიგებები
მინ. ფასი
მაქს. ფასი
მოცულობა
ღირებულება
საშუალო შეწონილი
თარიღი
შპს "საქართველოს სალიზინგო კომპანია"
1
992.06
992.06
150
148,809.00
992.06
03/08/2020 17:36:59
შპს „საქართველოს ქონების მართვის ჯგუფი“
1
958.6
958.6
10
9,586.00
958.6
30/07/2020 17:52:27
სს „საქართველოს უძრავი ქონება“
1
993.53
993.53
20
19,870.60
993.53
29/07/2020 17:38:45
შპს "საქართველოს სალიზინგო კომპანია"
2
1,030.21
1,030.21
65
66,963.65
1,030.21
28/07/2020 19:06:40
შპს "საქართველოს სალიზინგო კომპანია"
1
983.44
983.44
38
37,370.72
983.44
22/07/2020 17:44:56
სს „საქართველოს უძრავი ქონება“
1
1,010.35
1,010.35
2
2,020.70
1,010.35
17/07/2020 17:27:59
შპს „საქართველოს ქონების მართვის ჯგუფი“
1
1,000.41
1,000.41
16
16,006.56
1,000.41
06/07/2020 18:07:15