14 აგვისტო 23:06
GEB 48 | -4.00 % BANK 0.01 | 0.00 % MEHBB 8 | 3.23 % GIGB 2.1 | 5.00 % $KTW01M 1,038.76 | % $GLC06N 1,005.49 | %

არასაბირჟო გარიგებები

ფ/ქ არჩევა

ვალუტა
ტიპი
პერიოდის არჩევა

გარიგებები ლარში

გარიგებების რაოდენობა 0
მოცულობა 0
ღირებულება (₾) 0.00

ფ/ქ
ემიტენტი
გარიგებები
მინ. ფასი
მაქს. ფასი
მოცულობა
ღირებულება
საშუალო შეწონილი
თარიღი

გარიგებები დოლარში

გარიგებების რაოდენობა 4
მოცულობა 101
ღირებულება ($) 101,776.51

ფ/ქ
ემიტენტი
გარიგებები
მინ. ფასი
მაქს. ფასი
მოცულობა
ღირებულება
საშუალო შეწონილი
თარიღი
შპს „აი ჯი დეველოფმენტ ჯორჯია“
1
973.4
973.4
14
13,627.60
973.4
09/08/2022 17:34:15
შპს "საქართველოს სალიზინგო კომპანია"
1
1,004.73
1,004.73
27
27,127.71
1,004.73
09/08/2022 17:33:27
შპს "საქართველოს სალიზინგო კომპანია"
1
1,001.42
1,001.42
10
10,014.20
1,001.42
21/07/2022 17:32:02
სს „საქართველოს უძრავი ქონება“
1
1,020.14
1,020.14
50
51,007.00
1,020.14
18/07/2022 18:53:28

გარიგებები ევროში

გარიგებების რაოდენობა 1
მოცულობა 31
ღირებულება (€) 30,961.56

ფ/ქ
ემიტენტი
გარიგებები
მინ. ფასი
მაქს. ფასი
მოცულობა
ღირებულება
საშუალო შეწონილი
თარიღი
შპს "საქართველოს სალიზინგო კომპანია"
1
998.76
998.76
31
30,961.56
998.76
15/07/2022 17:27:04