20 ივლისი 13:39
GEB 180 | 0.00 % MEHBB 8 | 3.23 % GIGB 2.1 | 5.00 %

ფასიანი ქაღალდები

ფასიანი ქაღალდების რაოდენობა: 39
ვალუტა
ტიპი

ფასიანი ქაღალდების, ემიტენტების, სიახლეების, დოკუმენტების ძებნა

print

სალისტინგო კატეგორია A

ფ/ქ
ემიტენტი
ტიპი
მოცულობა(ფ/ქ)
ემისიის მოცულობა
სავაჭრო ვალუტა
საწესდებო კაპიტალი
ISIN
საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია
ობლიგაცია
1,000
100,000,000
ლარი
GE8790603897
საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია
ობლიგაცია
1,000
100,000,000
ლარი
GE8790603913
შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია „რიკო ექსპრესი“
ობლიგაცია
130
130,000,000
ლარი
GE2700604285
შპს "თეგეტა მოტორსი“
ობლიგაცია
150,000
150,000,000
ლარი
GE2700604236
შპს "თეგეტა მოტორსი“
ობლიგაცია
200
20,000,000
ლარი
GE2700604376
შპს "თეგეტა მოტორსი“
ობლიგაცია
20,000
20,000,000
ლარი
GE2700604590
შპს ავსტრიან ჯორჯიან დეველოპმენტი
ობლიგაცია
15,000
15,000,000
დოლარი
GE2700604541
სს საქართველოს კაპიტალი
ობლიგაცია
150,000
150,000,000
დოლარი
GE2700604475
შპს სილქ რიალ ისთეით
ობლიგაცია
20,000
20,000,000
დოლარი
GE2700604301
შპს სილქ რიალ ისთეით
ობლიგაცია
20,000
20,000,000
დოლარი
GE2700604525
სს „თიბისი ბანკი“
ობლიგაცია
0
125,000,000
დოლარი
XS1843433126
შპს "თეგეტა მოტორსი“
ობლიგაცია
20,000
20,000,000
დოლარი
GE2700604335
შპს "თეგეტა მოტორსი“
ობლიგაცია
5,000
5,000,000
ევრო
GE2700604327
შპს "თეგეტა მოტორსი“
ობლიგაცია
4,000
4,000,000
ევრო
GE2700604566
შპს "თეგეტა მოტორსი“
ობლიგაცია
7,000
7,000,000
ევრო
GE2700604616
შპს "თეგეტა მოტორსი“
ობლიგაცია
10,000
10,000,000
ევრო
GE2700604699
შპს სელფი მობაილ
ობლიგაცია
6,500
65,000,000
ლარი
GE2700604608
GEB
სს "საქართველოს ბანკი"
აქცია
27,993,660
43,308,125
ლარი
43,308,125
GE1100000276

სალისტინგო კატეგორია B

ფ/ქ
ემიტენტი
ტიპი
მოცულობა(ფ/ქ)
ემისიის მოცულობა
სავაჭრო ვალუტა
საწესდებო კაპიტალი
ISIN
სს "მისო კრისტალი"
ობლიგაცია
200
25,000,000
ლარი
GE2700604277
სს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია „მიკრო ბიზნეს კაპიტალი“
ობლიგაცია
100
15,000,000
ლარი
GE2700604228
სს „ვიანი“
ობლიგაცია
500
50,000,000
ლარი
GE2700603881
სს "ნიკორა ტრეიდი"
ობლიგაცია
35,000
35,000,000
ლარი
GE2700604061
სს "ნიკორა"
ობლიგაცია
35,000
35,000,000
ლარი
GE2700604210
სს "თიბისი ლიზინგი"
ობლიგაცია
100,000
100,000,000
ლარი
GE2700604293
სს "თიბისი ლიზინგი"
ობლიგაცია
15,000
15,000,000
ლარი
GE2700604467
შპს "ენერჯი დეველოფმენტ ჯორჯია"
ობლიგაცია
10,000
10,000,000
დოლარი
GE2700604459
სს „საქართველოს განახლებადი ენერგიის ოპერაციები"
ობლიგაცია
7,299
72,990,000
დოლარი
GE2700604186
შპს „ჯეოსთილი“
ობლიგაცია
15,000
15,000,000
დოლარი
GE2700604319
შპს „ჯეოსთილი“
ობლიგაცია
5,000
5,000,000
დოლარი
GE2700604582
შპს „აი ჯი დეველოფმენტ ჯორჯია“
ობლიგაცია
20,000
20,000,000
დოლარი
GE2700604624
სს „ლისი ლეიქ დეველოპმენტი“
ობლიგაცია
1,200
12,000,000
დოლარი
GE2700604095
სს „ლისი ლეიქ დეველოპმენტი“
ობლიგაცია
10,000
10,000,000
დოლარი
GE2700604251
სს „საქართველოს უძრავი ქონება“
ობლიგაცია
35,000
35,000,000
დოლარი
GE2700604178
შპს „აი ჯი დეველოფმენტ ჯორჯია“
ობლიგაცია
5,000
5,000,000
ევრო
GE2700604574
სს "გრინ დაზღვევა საქართველო"
აქცია
9,000,000
9,000,000
ლარი
15,000,000
GE1100003965
სს "მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“
აქცია
54,476,929
54,476,929
ლარი
54,476,929
GE1100003932

არა-სალისტინგო კატეგორია

ფ/ქ
ემიტენტი
ტიპი
მოცულობა(ფ/ქ)
ემისიის მოცულობა
სავაჭრო ვალუტა
საწესდებო კაპიტალი
ISIN
სს "თელასი"
აქცია
112,429,418
112,429,418
ლარი
112,429,418
GE1100000474
სს "ლიბერთი ბანკი"
აქცია
4,489,682,955
29,000,000,000
ლარი
44,896,829.55
GE1100000300
UGB
სს "ვითიბი ბანკი ჯორჯია"
აქცია
209,008,277
209,008,277
ლარი
209,008,277
GE1100000029