24 ოქტომბერი 18:41
GEB 50 | 0.00 % BANK 0.0169 | -0.59 % MEHBB 8 | 3.23 %

ფასიანი ქაღალდები

ფასიანი ქაღალდების რაოდენობა: 37
ვალუტა
ტიპი

ფასიანი ქაღალდების, ემიტენტების, სიახლეების, დოკუმენტების ძებნა

print

სალისტინგო კატეგორია A

ფ/ქ
ემიტენტი
ტიპი
მოცულობა(ფ/ქ)
ემისიის მოცულობა
სავაჭრო ვალუტა
საწესდებო კაპიტალი
ISIN
აზიის განვითარების ბანკი
ობლიგაცია
60
30,000,000
ლარი
GE8790603814
აზიის განვითარების ბანკი
ობლიგაცია
60
30,000,000
ლარი
GE8790603822
შავი ზღვის ვაჭრობისა და განვითარების ბანკი
ობლიგაცია
50
25,000,000
ლარი
GE8790603616
შავი ზღვის ვაჭრობისა და განვითარების ბანკი
ობლიგაცია
240
50,000,000
ლარი
GE8790603640
შავი ზღვის ვაჭრობისა და განვითარების ბანკი
ობლიგაცია
100
120,000,000
ლარი
GE8790603624
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD)
ობლიგაცია
107
107,000,000
ლარი
GE8790603384
ნიდერლანდების განვითარების საფინანსო კომპანია
ობლიგაცია
160
160,000,000
ლარი
GE8790603665
ნიდერლანდების განვითარების საფინანსო კომპანია
ობლიგაცია
1,030
103,000,000
ლარი
GE8790603707
სს „ქართული ლუდის კომპანია“
ობლიგაცია
5,000
25,000,000
ლარი
GE2700603725
საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია
ობლიგაცია
1,000
100,000,000
ლარი
GE8790603897
საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია
ობლიგაცია
1,000
100,000,000
ლარი
GE8790603913
სს "სილქნეტი"
ობლიგაცია
34,000
34,000,000
ლარი
GE2700603527
შპს "თეგეტა მოტორსი“
ობლიგაცია
30,000
30,000,000
ლარი
GE2700603790
სს "სილქნეტი"
ობლიგაცია
0
200,000,000
დოლარი
XS1843443430
სს „თიბისი ბანკი“
ობლიგაცია
300,000
300,000,000
დოლარი
XS1843434363
სს „თიბისი ბანკი“
ობლიგაცია
0
125,000,000
დოლარი
XS1843433126
GEB
სს "საქართველოს ბანკი"
აქცია
27,993,660
43,308,125
ლარი
43,308,125
GE1100000276

სალისტინგო კატეგორია B

ფ/ქ
ემიტენტი
ტიპი
მოცულობა(ფ/ქ)
ემისიის მოცულობა
სავაჭრო ვალუტა
საწესდებო კაპიტალი
ISIN
სს "მისო კრისტალი"
ობლიგაცია
125
12,500,000
ლარი
GE2700603758
სს „ევექსის ჰოსპიტლები“
ობლიგაცია
500
50,000,000
ლარი
GE2700603881
სს "ნიკორა ტრეიდი"
ობლიგაცია
5,000
25,000,000
ლარი
GE2700603675
სს "ნიკორა"
ობლიგაცია
28,000
28,000,000
ლარი
GE2700603873
სს "თიბისი ლიზინგი"
ობლიგაცია
58,400
58,400,000
ლარი
GE2700603907
შპს "საქართველოს სალიზინგო კომპანია"
ობლიგაცია
5,000
5,000,000
დოლარი
GE2700603659
შპს "საქართველოს სალიზინგო კომპანია"
ობლიგაცია
10,000
10,000,000
დოლარი
GE2700603840
შპს "საქართველოს სალიზინგო კომპანია"
ობლიგაცია
10,000
10,000,000
დოლარი
GE2700603949
სს „ლისი ლეიქ დეველოპმენტი“
ობლიგაცია
1,200
12,000,000
დოლარი
GE2700603717
სს „საქართველოს უძრავი ქონება“
ობლიგაცია
35,000
35,000,000
დოლარი
GE2700603865
შპს „საქართველოს ქონების მართვის ჯგუფი“
ობლიგაცია
30,000
30,000,000
დოლარი
GE2700603733
სს "ლიბერთი ბანკი"
აქცია
5,502,254,354
7,500,000,000
ლარი
75,000,000
GE1100000300
სს "მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“
აქცია
54,476,929
54,476,929
ლარი
60,529,922
GE1100003932

არა-სალისტინგო კატეგორია

ფ/ქ
ემიტენტი
ტიპი
მოცულობა(ფ/ქ)
ემისიის მოცულობა
სავაჭრო ვალუტა
საწესდებო კაპიტალი
ISIN
სს "თელასი"
აქცია
112,429,418
ლარი
112,429,418
GE1100000474
სს "აქატი"
აქცია
294,767
ლარი
294,767
GE1100001399
სს "სარაჯიშვილი"
აქცია
1,813,667
ლარი
10,354,000
GE1100000482
სს "ისანი-ქართუ"
აქცია
2,388,436
ლარი
2,388,436
GE1100000219
სს ხაშურის მინის ტარა
აქცია
2,741,949
ლარი
2,741,949
GE1100002363
სს "ტრანსმშენი"
აქცია
970,400
ლარი
970,400
GE1100001183
UGB
სს "ვითიბი ბანკი ჯორჯია"
აქცია
209,008,277
ლარი
209,008,277
GE1100000029