05 აგვისტო 15:26
GEB 50 | 0.00 % BANK 0.016 | 6.67 % $GLC02K 1,020.03 | -0.81 %

შპს "საქართველოს სალიზინგო კომპანია": $GLC03L

შედარებითი ანალიზი