28 ივნისი 11:11
GEB 48 | -4.00 % BANK 0.01 | 0.00 % MEHBB 8 | 3.23 % GIGB 2.1 | 5.00 % $KTW01M 1,038.76 | % $GLC06N 1,005.49 | %

სს „საქართველოს უძრავი ქონება“: $M205M

სს „M2 უძრავი ქონება“

14/11/2019
სს „m2 უძრავი ქონების“ ობლიგაციები დაშვებულია სსბ-ზე

ვაჭრობიდან მოხსნა / დელისტინგი

07/10/2019
სს "m2 უძრავი ქონების" ობლიგაციები მოიხსნა ვაჭრობიდან

სს „m2 უძრავი ქონება“

14/12/2016
სს „m2 უძრავი ქონების“ ობლიგაციები დაშვებულია სსბ-ზე