07 აგვისტო 07:32
GEB 50 | 0.00 % BANK 0.016 | 6.67 % $GLC02K 1,020.03 | -0.81 %

შპს „საქართველოს ქონების მართვის ჯგუფი“: $M2C01L

შედარებითი ანალიზი