07 აგვისტო 08:34
GEB 50 | 0.00 % BANK 0.016 | 6.67 % $GLC02K 1,020.03 | -0.81 %

შპს „საქართველოს ქონების მართვის ჯგუფი“: $M2C01L

შპს "მ2 კომერციული ქონებები“

29/01/2019
შპს "მ2 კომერციული ქონებების“ ობლიგაციები დაშვებულია სსბ-ზე