12 აგვისტო 19:29
GEB 50 | 0.00 % BANK 0.016 | 6.67 % $GLC02K 1,020.03 | -0.81 %

სს "სილქნეტი": $SLK02O

სს "სილქნეტი"

29/07/2019
სს "სილქნეტის" ევროობლიგაციები დაშვებულია სსბ-ზე

სს "სილქნეტი"

27/09/2017
სს "სილქნეტის" ობლიგაციები დაშვებულია სსბ-ზე