04 მარტი 20:35
GEB 50 | 0.00 % BANK 0.017 | 0.00 % MEHBB 8 | 3.23 % GIGB 2 | 0.00 %

სს „თიბისი ბანკი“: $TBC01O

შედარებითი ანალიზი