12 აგვისტო 19:02
GEB 50 | 0.00 % BANK 0.016 | 6.67 % $GLC02K 1,020.03 | -0.81 %

სს „თიბისი ბანკი“: $TBC02

შედარებითი ანალიზი