20 ივნისი 12:53
GEB 180 | 0.00 % MEHBB 8 | 3.23 % GIGB 2.1 | 5.00 %

სს „თიბისი ბანკი“: $TBC02

შედარებითი ანალიზი